Pomagajmo družini Rajk

Pomagajmo družini Rajk

-
7 4845

Družina Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah je zaradi svoje drugačnosti posebna družina. Mama
Alenka, pokojni oče Boris in sin Mitja so posebni. Sin Matej bi lahko živel normalno življenje, če ga
odraščanje v drugačni družini ne bi zaznamovalo in izločilo. Družina živi v več kot 200 let stari hiši, ki
nezadržno propada. Režiser Rok Biček je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj 10 let. Tako je
nastal impresiven in vznemirljiv dokumentarni film Družina, ki, nagrajen v Locarnu in Portorožu,
začenja pot v slovenske kinematografe in na tuje festivale. Alenka Sivka, novinarka Zarje, se je po
ogledu filma odpravila k družini in v reviji objavila članek Življenje pretresljivejše od filma.

Lastniki hiše so vsi trije Rajkovi.  Alenka je invalidska upokojenka, Mitja obiskuje VDC v Novem mestu,
Matej že nekaj mesecev dela v TPV na Suhorju. Hiša je potrebna celovite obnove, a si je s svojimi
prihodki ne morejo privoščiti. Z denarjem od filma in kreditom so zamenjali streho, za vse ostalo je
zmanjkalo denarja. Hiša ni vzdrževana, tlaki, zidovi, vodovodna in električna napeljava so v razsulu,
prav tako oprema. Tudi centralna kurjava ni priključena, čeprav so cevi napeljane in v kleti postavljena
nova peč. Videti je, da si družina prizadeva za boljše življenjske pogoje, a je celovita obnova, ocenjena
na 41.657,18 evrov, zanje prevelik zalogaj.

Režiser in novinarka sta nas opozorila na pretresljivo življenje družine Rajk. Na Območnem združenju
RK Novo mesto smo se povezali z Rokom Bičkom, Alenko Sivka, Občino Dolenjske Toplice, Gimnazijo
Novo mesto, CSD Novo mesto, LIFFom, Cankarjevim domom, Kinodvorom, APT … in sprožili obsežno
humanitarno akcijo, s katero bi družini pomagali obnoviti hišo in ji zagotoviti psiho-socialno pomoč.
Sredstva bomo zbirali s prispevki od predvajanja filma Družina, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov v
času predvajanja filma, z dobrodelnim koncertom  Gimnazije Novo mesto, z licitacijo likovnih del, s
prispevki posameznikov, podjetij, društev, organizacij… Še posebej so dobrodošli podarjeni gradbeni
in drugi material za obnovo, obrtniške storitve, strokovno znanje za nadzor in vodenje gradbenih del.

Z akcijo želimo pokazati, da pot do sprememb v družbi vodi preko večje občutljivosti za ljudi v stiski,
hkrati opozarjamo na posebnosti drugačnih družin, ki za normalno življenje potrebujejo več družbene
podpore in solidarnosti.

Vse informacije in dopisi v zvezi z akcijo bodo objavljeni na spletni strani  www.novomesto.ozrk.si .