Potrdili predlog za Jernejevo

Potrdili predlog za Jernejevo

-
0 453

Občinski svet Občine Šentjernej je končal z 12. redno sejo, na kateri so obravnavali še pet točk.

Pri šesti točki so sprejeli 1. rebalans proračuna Občine Šentjernej za leto 2016 ter letni načrt
razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016. V nadaljevanju so se
seznanili z Zaključnim računom proračuna Občine Šentjernej za leto 2015.

Pri osmi točki je Občinski svet Občine Šentjernej predlagal v svet Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto, Jožeta Jamnika. Svetniki so potrdili še predlog Organizacijskega odbora za organizacijo občinskega praznika Jernejevo.