Začetek prenove jedra 18. septembra in promet

Začetek prenove jedra 18. septembra in promet

-
9 1810

Kot smo že obveščali, bo v prihodnjih mesecih potekala prenova mestnega jedra. Načrtovanih je več faz projekta, v katere so vključena tudi arheološka izkopavanja, saj je letošnje sondiranje pokazalo, da se pod Glavnim trgom skrivajo številni ostanki bogate novomeške preteklosti. Ob tem je pomembno izpostaviti, da je podrobno časovno načrtovanje tako zahtevnega gradbenega projekta nehvaležno, temu pa je potrebno dodati še nepredvidljivost arheoloških izkopavanj.

Vseeno si bomo po najboljših močeh prizadevali, da boste o poteku del ustrezno obveščeni. Uporabnikom in stanovalcem mestnega jedra želimo olajšati obdobje prenove, zato bomo v tem času prilagajali prometni režim na širšem območju del.

Župan Gregor Macedoni pred prenovo poziva h strpnosti v času del: »Obsežnost projekta bo od vseh zahtevala veliko mero potrpežljivosti in prilagodljivosti, prepričani pa smo, da bomo Novomeščani po obnovi lahko upravičeno ponosni na prenovljeno podobo Glavnega trga z okolico. Podjetja, trgovine in gostinski lokali vas pričakujejo tudi v času prenove.«

Dela se začnejo v ponedeljek, 18. septembra s pripravo gradbišča. Sočasno so predvidena arheološka in gradbena dela, ki se bodo vseskozi izmenjavala. Trenutno potekajo zadnja usklajevanja, potrebna za izdajo elaborata prometne ureditve na območju del.

1. FAZA
Predvidoma bodo dela v prvi fazi potekala na Pugljevi ulici in na delu Glavnega trga. Omogočen bo promet po Sokolski ulici, po Kandijskem mostu pa bo možen samo izvoz iz mestnega jedra. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na Trgu in nazaj proti Rozmanovi ulici. Obvoz za stanovalce bo urejen.

Začetek prenove jedra 18. septembra in promet

2. FAZA
Sledijo dela na križišču Pugljeve in Sokolske ulice pri Kandijskem mostu. V drugi fazi bo Kandijski most zaprt za motorni promet. Promet po zgornjem delu Glavnega trga bo urejen mimo Gostišča na trgu in nazaj na Rozmanovo ulico. Izvoz za stanovalce bo omogočen po Sokolski ulici v smeri Florjanovega trga, prav tako bo omogočen obvoz za stanovalce drugih ulic na območju del.

Začetek prenove jedra 18. septembra in promet
V tretji fazi bo ureditev podobna kot v prvi, o tem pa bomo predhodno obveščali, so sporočili z MO Nm.