Prenova mesta in odprta vprašanja

Prenova mesta in odprta vprašanja

-
0 493

Pred dnevi smo objavili, da je novomeški Zavod Grem v mesto zelo zadovoljen, ker bo novomeško staro jedro dobilo novo podobo, a kljub temu še vedno ostajajo pomisleki o poteku obnove jedra oz. odprta vprašanja, ki so nam jih posredovali iz omenjenega Zavoda.

Odprta vprašanja:

-Kdaj in na katerih mestih bodo postavljene natančnejše obvestilne table o zaporah, smereh zapore, možnostih obvozov in možnostih parkiranja?

– Dostava bo po novem omogočena po gradbišču, kar je bilo v predhodnih pogovorih označeno kot nemogoče zaradi pravilnikov o varnosti gradbišča. Od kod sprememba?

– Gradbišče bo po elaboratu ograjeno s polno gradbeno steno. Kako bodo potem robo z gradbišča dostavili do vrat trgovin in lokalov?

– Elaborat, kot smo ga prejeli ne predvideva koridorjev za pešce, kar pomeni, da bi morali pešci delati cel krog od Kandijskega mostu do Goge, da bi lahko prišli v trgovino, ki je na drugi strani gradbišča. Kar je nesprejemljivo. Kako in kje bodo urejeni koridorji za pešce, torej prečkanje gradbišča z ene strani na drugo?

– Želimo, da se stranke pred prihodom v mestno jedro usmerja na čim bližja parkirišča in da se jih obvešča o voznih linijah in voznih redih. Ali lahko računamo na dodatne linije oz. reševanje dostopa v mestno jedro s krožnimi avtobusnimi linijami?

– Kako bodo urejena in kje bodo parkirišča za invalide?

– Zakaj se ukinjajo parkirišča na Rozmanovi, saj bo dostop za tovornjake na gradbišče in z gradbišča preko Kandijskega mostu. Ali ni mogoče del na gradbišču organizirati tako, da je dostop in odvoz z gradbišča samo z ene strani?

– Kako bo zagotovljena nemotena oskrba z elektriko, vodo , internetom in obstoječimi komunalnimi priključki pred in med priključitvijo na novozgrajeno infrastrukturo?

– Kje bo omogočeno parkiranje za zaposlene? Pripravljeni smo plačati 10eur/mesec za parkiranje npr. pred NLB banko v Kandiji.

– Kdaj bo to parkiranje omogočeno, saj naj bi se prenova z zaporo uvoza v mesto začela 25.9. in takrat morajo zaposleni nekje parkirati avte?

– Iz elaborata ni razvidno, kako bo poskrbljeno za kolesarje?

– Po informacijah na predstavitvi, naj bi bile zaledne ulice namenjene le dostopu prebivalcev. Ali bo po njih omogočen tudi dostop za dostavo?

– Glede na predvideno vzpostavitev mreže izposojanja koles: koliko teh mest bo vzpostavljenih na posameznih parkiriščih in kje bodo vzpostavljene parkirne cone za kolesa? Pri tem želimo da upoštevate, da za nas ni ugodno, če nekdo vzame kolo na Kandiji in ga ne more parkirat-pustit npr. na tržnici ampak ga lahko pusti šele na Novem trgu.
– Uveljavljanje brezplačne parkirnine za dve uri samo preko SMS je diskriminacija za del prebivalstva. Uporaba mobilnega telefona sama po sebi, sploh pa za plačevanje z njim ni nekaj, kar bi lahko zahtevali od vseh prebivalcev občine in širše. Ali bo možno brezplačni dve uri parkiranja uveljaviti tudi na drugačen način?

– Povabilo župana k uporabi alternativnih sredstev pri obiskovanju mesta je na mestu, a glede na to, da do mestnega jedra ni ene kolesarske steze, poleg tega se začenja vremensko neugodno obdobje, mestni potniški promet je neuporaben, javnih prometnih povezav s primestjem pa skorajda ni, bi želeli pa bi bolj konkretna pojasnila, kaj je s tem mislil?

– Še vedno nismo prejeli nobenih časovnih informacij: koliko časa naj bi torej trajal prvi del in koliko drugi del faze 1 (razen zagotovila, da se 2.del prve faze ne bo izvajal pred januarjem 2018)?

 

Naše stališče:

Začetek del in vzpostavljanje gradbišča z vzpostavljanjem enosmernega prometa na Kandijskem mostu, torej onemogočenim vstopom v mesto čez Kandijski most, je  absolutno nesprejemljivo dokler:

– ni urejeno krožišče pri Finančni upravi

– ni urejeno parkirišče v Kandiji (obljuba na predstavitvi poteka obnove za podjetnike je bila, da se parkirišče uredilo vsaj z zravnanjem in utrditvijo terena, označitvami parkirnih mest ter morebitno osvetlitvijo. Dela naj bi se začela v soboto, 16.9., vendar se očitno niso.)

– nam in vsem poslovnim subjektom na Glavnem trgu in Rozmanovi ulici ne posredujte elaborata gradbišča s tlorisom, vrisanimi ovirami na gradbišču, prehodi, pešpotmi, požarnimi potmi, potmi za dostavo in intervencijskimi potmi ter časovnice poteka dela.

– nam ne posredujete v pregled vsebine in lokacije obvestilnih tabel za meščane in dokler te rešitve niso implementirane ter strategije komuniciranja v času prenove mestnega jedra.

Pomisleki:

– Poslovni subjekti nismo prejeli še nobene konkretne informacije v zvezi z obnovo na svoj naslov, razen letakov s splošnimi informacijami, ki ste jih raznašali včeraj. “Uradna” informacija o začetku del in predvidenem poteku gradbišča je bila objavljena na spletni strani občine 11.9. popoldne. Vsebovala je čisto nove in zelo spremenjene informacije o vzpostavljanju gradbišča od konca Kandijskega mostu in onemogočenem vstop v mesto čez Kandijski most. Kar je v nasprotju z vsemi informacijami, ki jih je komunicirala občina, pa tudi izvajalec še ob podpisu pogodbe dne 28.9.2017.

Torej 11.9. je v javnost prišla prvič informacija o tem, da se z 18.9. onemogoča uvoz v mesto čez Kandijski most. Kar je sprememba, ki bo zelo vplivala (na žalost negativno) na poslovanje subjektov, hkrati pa v tako kratkem časovnem obdobju, torej od 11. – 18.9., ne moremo prilagoditi svojega poslovanja spremenjenim okoliščinam. Kar bo terjalo dodatno škodo.

Hitenje z obnovo in nižanje stroškov obnove gre tako na račun poslovnih subjektov, ki nam boste v najbolj pomembnih mesecih močno otežili poslovanje. Saj kot je razumeti sedaj, je vse v zvezi s potekom del podrejeno zahtevam izvajalca glede na znesek in roke v podpisani pogodbi. Z utemeljitvijo, da je dela potrebno končati v 12 mesecih do septembra 2018. Želimo pojasnilo od kod ta dva pogoja.
– Utemeljitev, da se z deli začenja že ta september, kljub odprtim vprašanjem, da bi v vsakem primeru dela potekala eno zimo, je sicer na mestu, a če bi z deli začeli v začetki pomladi, bi bil del mesta do naslednje zime že urejen in dostopen. Zdaj pa bo celo zimo celo mesto eno samo gradbišče.

Kaj bo v primeru, da bo celo jesen in zimo bolj ali manj tako vreme, kot je te dni?
– Na vsa gospodinjstva ste že razposlali letak, da se dela začnejo 18.9.. Danes je 19.9. in se ne dogaja še nič. Nas stranke že kličejo in sprašujejo, ali je mesto že zaprto.

– Prav tako nam še vedno ni nihče pojasnil, zakaj naš predlog poteka del ni uresničljiv (prilagamo ga še enkrat).

– Glede na to, da je neizvesno, koliko časa bodo trajala izkopavanja, obstaja verjetnost, da se gradbišče zavleče. V tem primeru, bo škoda za poslovne subjekte še toliko večja. Zato bi bilo pošteno, da dokler izkopavanja niso končana, na drugih delih mestnega jedra, razen Pugljevi ulici, ne vzpostavljate gradbišča.

Vsekakor pred pričetkom del pričakujemo odgovore na vsa zastavljena vprašanja in pomisleke. Hkrati pa želimo, glede na vse zapisano, da se pred začetkom vzpostavitve gradbišča, srečamo  tako s predstavniki investitorja kot izvajalca in da skupaj pregledamo situacijo in poskusimo najti rešitev, ki bo ugodna za vse.

Saj je iz poslanih vprašanj, pa tudi razvoja dogodkov do današnjega dne, jasno, da manjka še veliko odgovorov pred začetkom del. Upamo, da del ne boste začeli, preden nimate in nimamo odgovorov na zastavljena vprašanja in seveda tudi implementirane rešitve.

Upamo, da boste premogli razumevanje situacije celotnega Glavnega trga in da boste na situacijo znali pogledati z več perspektiv. In da se boste tako velikega projekta lotili z odgovornostjo do vseh deležnikov Glavnega trga in da vam bo prioriteta projekta dobro izvedeno delo s čim manj škode za vse vpletene in ne samo datum končanja.

Saj si po prenovi verjetno nihče od nas ne želi še bolj praznega Glavnega trga, kot je že sedaj.

V upanju na zadovoljujoče odgovore in povabilo na pogovor, vas lepo pozdravljamo, ekipa Zavoda Grem v mesto. Zapisala Jana Murgelj v.d. direktorice