Projekt SME/HPC na novomeškem FIŠ-u 

Projekt SME/HPC na novomeškem FIŠ-u

-
0 88

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila uspešna na evropskem razpisu Erasmus+
Knowledge Alliances. V okviru projektnega konzorcija, ki združuje 8 partnerjev iz Slovenije, Irske, Velike
Britanije, Nemčije, Romunije in Moldavije, bomo v 36 mesecih izvedli projekt Enabling SMEs to gain
compatitive advantage from the use of HPC (HPC/SME). Proračun projekta znaša 1 milijon EUR.
Projekt bo nadgradil rezultate več obstoječih iniciativ na področju sodelovanja superračunalniških centrov z
industrijskimi podjetji in razvil ustrezne ukrepe za širjenje teh tehnologij med potencialnimi uporabniki v
skupini malih in srednjih podjetij. Oblikovane storitve bomo testirali v regijah na Irskem, v Sloveniji in v
Romuniji.

Soavtor projekta prof. dr. Borut Rončević je ob tem poudaril, da so superračunalniki tehnologija, ki lahko
izrazito pospeši in poceni proces razvoja in testiranja novih produktov. Ravno tako je pojasnil, da se vsebina
projekta ustrezno vklaplja v novi Jean Monnet center odličnosti TIR2020, ki bo septembra začel delovati na
fakulteti. S projektom SME/HPC je fakulteta naredila nov korak v smeri uveljavitve kot ključnega
kompetenčnega centra na svojem podričju v jugovzhodni Evropi.

Ob tem naj spomimo, da ima FIŠ v lasti superračunalnik Rudolf, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. FIŠ je tudi vodilni partner v okviru projekta InnoHPC v okviru programa Interreg
Podonavje.