Razpis za direktorja Zavoda za šport, kulturo…

Razpis za direktorja Zavoda za šport, kulturo…

-
1 469

Mestna občina Novo mesto je v petek na svoji spletni strani objavila Javni razpis za direktorja (m/ž) Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),

– ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,

– znanje slovenskega jezika visoke ravni,

– da obvlada vsaj en svetovni jezik.

Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo do najkasneje 16. 10. 2017 do 12:00 ure v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis, št. 1002-3/2017 – Direktor javnega zavoda« na naslov: »Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«. Več o razpisu preberite TUKAJ.

V petek so na 24. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto odločali tudi o kadrovskih zadevah. Svetniki so podali soglasje h kandidaturi dr. Jožeta Podgorška za dekana Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, imenovali Andreja Resmana za nadomestnega predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto in nadomestnega člana Odbora za komunalo in promet Občinskega sveta, imenovali Leopolda Kolenca za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta in potrdili sklep o neizbiri kandidata za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino. Za čas imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa so za vršilca dolžnosti direktorja za obdobje do imenovanja direktorja oziroma največ za 3 mesece od poteka enoletnega mandata vršilca dolžnosti direktorja imenovali Roberta Judeža.