Razpis za neprofitna stanovanja v Novem mestu

Razpis za neprofitna stanovanja v Novem mestu

-
4 1409

Mestna občina Novo mesto je objavila drugi razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.  Gre za sedem stanovanj na lokacijah:

 dvosobno stanovanje, ki se nahaja v drugem nadstropju (stanovanje številka 6) večstanovanjske stavbe na naslovu Smrečnikova ulica 2, Novo mesto, v velikosti 55,3 m2,
 dvosobno stanovanje, ki se nahaja v drugem nadstropju (stanovanje številka 1) večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Slavka Gruma 66, Novo mesto, v velikosti 54m2
(stanovanje prilagojeno invalidom),
 dvosobno stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju (stanovanje številka 4) večstanovanjske stavbe na naslovu Vavpotičeva ulica 1, Novo mesto, v velikosti 76,3 m2
 trosobno stanovanje, ki se nahaja v pritličju (stanovanje številka 1) večstanovanjske
stavbe na naslovu Kandijska cesta 46, Novo mesto, v velikosti 85,4 m 2,
Lista B (stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine):
 dvosobno stanovanje, ki se nahaja v pritličju (stanovanje številka 2) večstanovanjske stavbe na naslovu Vavpotičeva ulica 3, Novo mesto, v velikosti 102,6 m2,
 dvosobno stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju (stanovanje številka 5) večstanovanjske stavbe na naslovu Vavpotičeva ulica 1, Novo mesto, v velikosti 92,7 m2,
 trosobno stanovanje, ki se nahaja v pritličju (stanovanje številka 3) večstanovanjske
stavbe na naslovu Vavpotičeva ulica 1, Novo mesto, v velikosti 103,7 m2

Lastnik stanovanj je razpisnik. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. Prednostna lista, oblikovana po tem razpisu, bo veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Prednostna lista objavljena dne 29.6.2015 preneha veljati z dnem objave tega javnega razpisa v Dolenjskem uradnem listu, na oglasni deski v pritličju stavbe občinske uprave na Seidlovi cesti 1 v Novem mestu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Stanovanja z liste B, ki jih ne bo moč oddati, se bodo prenesla na listo A ter oddala kot neprofitna stanovanja brez plačila udeležbe.

Več informacij o razpisu in vlogi TUKAJ.