Razširili bodo most in uredili večnamensko pot

Razširili bodo most in uredili večnamensko pot

-
6 2002

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdila seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Med njimi sta tudi projekta Mestne občine Novo mesto – razširitev Ločenskega mostu in večnamenska pot ob Levičnikovi cesti.

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture, v skupni vrednosti 35,6 milijona evrov. Namen izbranih projektov je spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne kolesarske infrastrukture.

Razširitev Ločenskega mostu

Ločenski most je bil zgrajen leta 1977 in obnovljen leta 2009. Ima obojestranski pločnik za pešce, površin za kolesarje pa ni. Zaradi gostega prometa in velikega deleža tovornih vozil je ta prometni odsek za kolesarje izredno nevaren. V okviru projekta je predvidena obojestranska razširitev Ločenskega mostu s konzolno konstrukcijo in umestitev dodatnih kolesarskih površin na most. Hkrati je predvidena izvedba smiselne navezave razširjenega Ločenskega mostu na križišče v Ločni in izvedba navezave na predvideno večnamensko pot ob Levičnikovi cesti. Z izvedbo investicije bo zagotovljena varna kolesarska povezava do Bučne vasi, do katere je že urejena kolesarska steza ob Andrijaničevi cesti in na drugi strani do Žabje vasi, do koder bo vodila večnamenska pot, ki bo ločena od motornega prometa. Projekt je eden od ukrepov dograditve kolesarskega omrežja v Novem mestu, ki bo spodbudil večjo uporabo koles, kar bo pozitivno vplivalo na okolje in zdravje občanov, zaradi investicije pa bo predvsem izboljšana prometna varnost kolesarjev.

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

Obstoječa Levičnikova cesta, ob kateri je predvidena večnamenska pot, je prometno zelo obremenjena. Ta glavna cesta predstavlja v skladu z Urbanističnim načrtom Novega mesta primarno mestno povezavo. Dokler ne bo zgrajena obvozna cesta Novega mesta, je to najkrajša povezava Črnomlja, Metlike in Hrvaške z avtocestnim omrežjem Republike Slovenije. Je neosvetljena, brez avtobusnih postajališč, pločnikov in kolesarskih površin, z zatravljenimi bankinami in je za kolesarjenje neprimerna, kar pomeni, da je kolesarsko omrežje tu prekinjeno.

V okviru investicije bodo zgrajeni večnamenska pot ob desnem robu Levičnikove ceste, v dolžini 1,2 kilometra in širini 3 metrov (v odmiku od 1,5 do 3 metrov od roba obstoječe bankine ceste), pločnik ob levem robu glavne ceste v dolžini 110 metrov in večnamenska pot na priključku Ragovo v dolžini 100 metrov. Poleg izgradnje večnamenske poti bo urejen tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste. V sklopu ureditve prečkanja pešcev in kolesarjev na glavni cesti sta predvidena dva prometna otoka – ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok v območju priključka Ragovo.

Projekt bo za kolesarje predstavljal novo povezavo med dvema velikima stanovanjskima in zaposlitvenima središčema – Ločno in Žabjo vasjo ter dodal pomemben del k sklenitvi novomeškega kolesarskega omrežja.

Vrednost obeh projektov je nekaj manj kot dva milijona evrov, pri čemer bo Mestna občina Novo mesto zagotovila približno polovico sredstev. Trenutno poteka načrtovanje in pridobivanje zemljišč, izvedba pa je predvidena v letih 2018 in 2019.

Razširili bodo most in uredili večnamensko pot

 

 

  • kolesarkih stez mamo že po celm Novem mestu pa še nism vidu da se bi kolesarji po njih vozil!!! s temi kolesarskimi stezami so ponavat sm zožal ceste tku d se pol na cest še dva kamiona nemorta srečat kaj šele d se pol še kolesar pele po cest namest po kolesarski stezi!!!!

  • Kolesarske steze so totalna bedarija itak se kolesarji ne vozijo po njih ampak zraven to mi gre na kurac .

  • Jozek

    Čestitke vsem, ki so sodelovali na tem projektu. Odsek med Ločenskim mostom in Revozom je resnično zelo nevaren za kolesarje. Še 1x čestitke in komaj čakam, da se zapeljem po njem!

  • Kaj pa Škrjanče-pa Šmihel-pozabljeni od občine in župana-mi bi bili že z javno razsvetljavo presrečni-o kolesarskih stezah pa samo sanjamo lahko, sej še pločnikov ni :(((
    Kaj šele kakšna trgovina?!

  • Kolesarske steze se delajo zato ker je gospod župan kolesar in njegova družina ravno tako. Kolesarji se nam pa v faco smejijo ker kljub temu vizijo po sredini ali kakor se jim…..

  • Bravo. Novo mesto končno postaja – mesto. Sodeč po komentarjih tule bo potrebno še malček mentaliteto skalibrirat, ampak gremo v pravo smer. 👍👍👌👌🤘🤘🙂🙂