Razvrednotenje valut vplivalo na dobiček Krke

Razvrednotenje valut vplivalo na dobiček Krke

-
0 336

Novomeški farmacevt je v prvem polletju ustvaril 70 milijonov evrov čistega dobička, kar je 38 odstotkov manj kot v prvem polletju lani. Čisti dobiček družbe Krka v višini 56,2 milijona EUR pa je bil od primerljivega lanskega dobička 48 % manjši.

“Na znižanje so vplivala nadaljnja zniževanja cen zdravil na posameznih trgih in razvrednotenja nekaterih valut. Zaradi visoke volatilnosti tečaja rublja smo rubelj večino prvega polletja ščitili, kar je povzročilo dodatne stroške. Na rezultat so vplivala tudi razvrednotenja drugih valut, predvsem poljskega zlota, ukrajinske grivne in britanskega funta, ter krepitev ameriškega dolarja,” upad dobička komentirajo v Krki.

Prihodki od prodaje so v skupini znašali 603,8 milijona evrov, kar je za odstotek več kot v prvem lanskem polletju.

Upad dobička je nastal predvsem v finančnem delu poslovanja, kjer je Krka lani ustvarila 24 milijonov evrov dobička, letos pa 13,3 milijona evrov izgube. Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal za desetino in ob polletju znaša 94,3 milijona evrov.

Za vlaganja in naložbe je skupina Krka, ki je konec junija zaposlovala 10.821 ljudi oz. 2,4 odstotka več kot v začetku leta, med januarjem in junijem namenila 61,8 milijona evrov, od tega družba Krka 30 milijonov evrov, ostalo pa odvisne družbe.

Po načrtih naj bi skupina Krka celotno letošnje leto sklenila z 1,2 milijarde evrov prihodkov in s 160 milijonov evrov dobička. Za dobre štiri odstotke naj bi se povečalo število zaposlenih, za naložbe, namenjene predvsem povečanju in modernizaciji proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture, pa naj bi skupina v 2016 namenila 162 milijonov evrov.