Reko z okolico trese, zakaj?

Reko z okolico trese, zakaj?

-
1 1125

Že v torek je Reko in okolico streslo več močnejših potresov. Najmočnejši je imel magnitudo 4.1. Številni so zaradi strahu noč preživeli v vozilih oz. na prostem. Tla pa se tresejo tudi danes. Prvi močnejši sunek je območje stresel danes. Magnituda je bila 3.5. Središče potresa je bilo 2 km pod površjem in približno 21 km od Reke. Potres so čutili na območju celotnega Kvarnerja. Vendar tla se še naprej tresejo. Ob 15.32 uri je bila magnituda 2.9.

Med 17.32 in 18.15 uro pa so se tla še trikrat stresla. Po podatkih ARSO oz. slovenskega Urad za seizmologijo so imeli potresi magnitudo od 1.6 do 2.6.

In še nekaj o Sloveniji in potresni aktivnosti (ARS0):

Ozemlje Slovenije spada po številu in moči potresov med dejavnejša območja, saj leži na potresno dejavnem južnem robu Evrazijske tektonske plošče, na severozahodnem robu sredozemsko-himalajskega seizmičnega pasu, ki je eden od potresno najdejavnejših na Zemlji. Na majhnem slovenskem prostoru se stikajo tri regionalne tektonske enote: na severu in zahodu Alpe, na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu Dinaridi in na severovzhodu Panonski bazen. Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnih potresov so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, stisnjeni med Afriško na jugu in Evrazijsko na severu. Jadranska plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroča predvsem na severni in vzhodni strani različna premikanja. Južna in zahodna Slovenija ležita na severnem delu plošče, ki je zelo deformiran in narinjen na osrednji, manj deformiran del plošče. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med njimi do napetosti, ki so lahko vzrok za nastanek potresov. Premikanja plošč povzročajo na ozemlju Slovenije napetosti v smeri sever-jug , ki se sprošča v potresih ob prelomih severozahod-jugovzhod (dinarska smer) in severovzhod-jugozahod (prečnodinarska smer), ter ob narivnih strukturah, ki potekajo v smeri vzhod-zahod.