Revozov odziv na poročanje

Revozov odziv na poročanje

-
28 4391

V novomeškem podjetju Revoz imajo očitno težave z zaposlitvijo novih delavcev za proizvodnjo clia 4. Slednja naj bi stekla kmalu, a v medijih so se pojavila številna mnenja in izkušnje, tudi zaposlenih, češ da ni vse tako rožnato kot obljublja iskalec delavcev.

Vsekakor ne moremo mimo nekaterih projektov v Revozu, ki so tudi z državno pomočjo Slovenije končali zelo hitro in upamo, da bo novomeško podjetje v prihodnje le dobilo nekaj več zaupanja od matične firme oz. Renaulta, in da bo v svoji novomeški tovarni proizvajalo vozila, ki bodo tržno zanimiva. Med najbolj zgrešenimi projekti je bil zagotovo model vozila wind.  A v novomeškem podjetju so se odzvali na nekatera poročanja medijev in posredovali poziv, ki ga objavljamo v celoti.

ODZIV REVOZA:

V zadnjem času smo priče številnim objavam v medijih, ki na negativen način predstavljajo delo v
Revozu. Doslej smo na vsa novinarska vprašanja (če le so bila posredovana na pravi naslov in z
razumnim rokom) odprto in korektno odgovarjali, predstavnikom medijev smo v januarju tudi omogočili
ogled proizvodnje in delovnih mest ter snemanje izjav zaposlenih v proizvodnji, a žal opažamo, da se vse
več teže daje zgodbam posameznikov, ki se (bodisi pred mnogimi leti bodisi v novejšem obdobju)
osebno niso našli v delu, ki ga ponuja Revoz, in zdaj z neresnicami, zavajanjem in blatenjem poskušajo
predvsem prek socialnih omrežij očrniti podjetje.

Tako smo se primorani odzvati in opozoriti na dejstvo, da se s prikazovanjem stanja, ki je daleč od
resničnega, podjetju dela velika škoda. Tu spodaj le nekaj nespodbitnih dejstev o Revozu in njegovih
zaposlenih:
●Revoz je zelo urejeno in uspešno slovensko podjetje, ki že vrsto let odločilno vpliva na slovenski
BDP, izvoz, razvoj tehnologij in znanj;
●Revoz deluje transparentno in nikoli ni bil vpleten v nobeno od slovenskih gospodarskih afer;
●Revoz redno izpolnjuje vse obveznosti do svojih zaposlenih in skrbi za njihov razvoj (doslej še nikoli
plača ni »zamujala«; regres, letna nagrada, vsi dodatki in prispevki so redno izplačani …);
●Plače v Revozu so višje od povprečja v panogi kovinsko-predelovalne industrije; plače se vsako leto
povišujejo tako na kolektivni ravni kot tudi na podlagi individualnega napredovanja in nagrajevanja;
●Delavci, ki v Revozu delajo prek agencij, so v vseh pogojih popolnoma izenačeni z neposredno
zaposlenimi (enako plačilo, regres, redno plačane nadure, letna nagrada, 12 plačanih dni – poleg
dopusta – za zagotavljanje fleksibilnosti);
●Glede najema agencijskih delavcev Revoz v celoti spoštuje veljavno zakonodajo na tem področju in v
zvezi s tem ni bila nikoli ugotovljena nobena nepravilnost;
●Agencijski delavci bodo od uvedbe nočne izmene dalje delali tako v nočni izmeni kot v dnevnih
izmenah, okoli 100 redno zaposlenih se je namreč prostovoljno odločilo za delo samo ponoči;
●Delovni pogoji v Revozu so na najvišji ravni v evropski avtomobilski industriji, doslej ni bilo nobene
sporne ugotovitve bodisi presojevalcev bodisi inšpektorjev glede delovnih pogojev v Revozu. Še več,
stalno izboljšanje delovnih pogojev in ergonomije je ena od strateških smernic podjetja, ki ji v podjetju
namenjamo veliko časa in sredstev;

​​

●Revoz ima kot eno redkih slovenskih podjetjih za svoje zaposlene organiziran avtobusni prevoz, s
katerim pokriva celotno območje jugo-vzhodne in del osrednje Slovenije;
●Vodstvo podjetja s socialnimi partnerji v podjetju sklepa dogovore glede dolgoročne stabilnosti in
fleksibilnosti podjetja, različnih nagrad za uspešnost in plačne politike. Vsi dogovori so bili doslej
dosledno spoštovani;
●Neodvisne ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ki jih izvajamo vsako leto in na katere odgovori 80-90 %
vseh zaposlenih, kažejo zelo dobre rezultate, zaposleni so zadovoljni s pogoji in pripadni podjetju.
Predstavljanje podjetja v negativni luči zelo slabo vpliva na vzdušje zaposlenih v Revozu, ki smo trenutno
v še posebej zahtevnem obdobju, saj moramo zagotoviti pravočasen zagon proizvodnje novega modela,
clia 4, ki obeta nov razvoj in rast poslovanja. Le v vednost vam zato tu spodaj posredujemo tudi odziv
enega od zaposlenih, ki so ga neresnične zgodbe v medijih tudi osebno prizadele:

Spoštovani sodelavci!
Naprošam vas, da naša pravna ter služba za odnose z javnostjo, skupaj z vodstvom tovarne, odreagirate
na objavljene vsebine, ki so za nas zelo škodljive, navajajo se neresnična, nepreverjena dejstva in s tem
uničujejo naš ugled v javnosti.
Moja zgodba v Revozu, in tudi mnogih mojih sodelavcev je precej drugačna, je zelo pozitivna ter se ob
branju takšnih traparij počutim tudi osebno užaljen!
Že na uvajalnih seminarjih, ko sem prišel v tovarno, so mi vse lepo po pravici povedali kako bo, slednje
sem dobro poslušal, sprejel izziv, se maksimalno potrudil, ni bilo lahko (kot mi je tudi bilo povedano), pa
vendar sem v manj kot treh letih prišel od varilca na škarjah v karosernici do vodje ODE!
Najprej sem bil zaposlen preko Mservis, vem, kako je biti agencijski delavec, pa vseeno nisem imel
nobenih slabih izkušenj zaradi agencije. Večina mojih takratnih agencijskih sodelavcev je sedaj zaposlena
direktno v Revozu in večina je tudi sedaj z x98 tudi napredovala.
Večinoma slišim, da je plača v Revozu prenizka, sam pa trdim da temu ni tako, da ni vse v denarju, naš
glavni problem so takšni negativni stereotipi, ki krožijo v javnosti in s tem neupravičeno uničujejo podobo
podjetja, ki me je pobralo iz osebnega “podna”, mi je dalo kruh, novo priložnost, v življenju in mi ni vseeno
kaj si mislijo o nas!
Hvala za pozornost.
vodja ODE*
*ime in priimek zaposlenega sta na voljo v Službi za komuniciranje in javne zadeve v Revozu

V skladu z zgoraj navedenimi dejstvi vas prosimo za objektivno poročanje in uporabo relevantnih virov (in
ne n.pr. tistih, ki so prek agencij delali pred 11, 12 leti), še vedno smo vam – tako kot doslej – na voljo za
vse odgovore. Prosimo, upoštevajte, da lahko zavajajoče predstavljanje razmer v Revozu dolgoročno
škoduje ne le podjetju pač pa tudi številnim dobaviteljem in partnerjem, pa tudi širši okolici in državi, so sporočili iz Revoza.

​​