Septembra z avtobusom zastonj

Septembra z avtobusom zastonj

-
0 238

Mestna občina Novo mesto v septembru v sklopu Evropskega tedna mobilnosti že tradicionalno omogoča brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi na vseh linijah. Brezplačna je tudi izposoja koles v novomeškem Turistično informacijskem centru Novo mesto.

V mestnem potniškem prometu je s 1. septembrom prisotnih tudi nekaj novosti. Novo avtobusno postajališče »Lekarna« pri Dolenjski lekarni omogoča, da se avtobusi, ki prihajajo iz smeri Gotna vas, izognejo vožnji na glavno avtobusno postajo in tako dvakratnemu prečkanju najbolj obremenjenega križišča. V najbolj obremenjenih urah to pomeni veliko razbremenitev križišča in krajši čas vožnje. Hkrati se skladno z zaznanimi zamudami, ki so se pojavljale na linijah v lanskem letu, prilagajajo tudi urniki.

Redne cene mestnega potniškega prometa:

Mesečna vozovnica 9 EUR,

Vozovnica predprodaja/na avtobusu: 0,60 EUR/ 1,50 EUR

Prodajna mesta in informacije:

Vozovnice so na voljo na glavni avtobusni postaji, v kioskih na Glavnem trgu, Novem trgu, Kandiji, pri Splošni bolnišnici Novo mesto ter v BTC-ju. Mesečne vozovnice so na voljo na glavni avtobusni postaji.

Avtobusni prevoz lahko vse leto brezplačno uporabljajo člani Medobčinskega društva invalidov Novo mesto, slepe osebe s spremljevalcem, varovanci VDC ter občasno organizirane skupine predšolskih otrok iz novomeških vrtcev.