Slovenski 15-letniki v svetovnem vrhu

Slovenski 15-letniki v svetovnem vrhu

-
1 394

V zadnji mednarodni raziskavi o znanjih in spretnostih 15-letnikov po svetu PISA so preverjali naravoslovno, bralno in matematično pismenost. Nekoliko več poudarka je bilo na naravoslovni pismenosti, medtem ko sta drugi dve področji imeli manjše število nalog.

Slovenija se je tako uvrstila ob bok državam kot so Singapur, Japonska, Finska, Kanada in prehitela Avstralijo, Nemčijo, Švico … Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pa jo uvršča med države, ki imajo najbolj kakovostni šolski sistem.

Slovenski 15-letniki v vrhu

Slovenski dijaki so pri naravoslovni pismenosti dosegli 513 točk (povprečje je 493), pri matematični pismenosti 510 točk (povprečje je 490) in 505 točk pri bralni pismenosti (povprečje je 493 točk). Tako so se na prav vseh treh področjih izkazali za nadpovprečne v primerjavi z dijaki iz drugih sodelujočih držav. Dobro so se odrezali tako fantje kot dekleta.

Raziskava PISA, ki poteka na vsaka tri leta, zbira podatke o znanjih in spretnostih 15-letnih učenk in učencev iz različnih držav po svetu. Sodelovalo je več kot pol milijona 15-letnikov iz 72 držav.

Raziskava se osredotoča na sposobnost mladih, da svoja znanja in spretnosti uporabijo za soočanje z realnimi vsakdanjimi izzivi. Slovenija v raziskavi PISA sodeluje od leta 2006.

(24ur.com)