V&F: Spet od Mačkovca do Ždinje vasi

V&F: Spet od Mačkovca do Ždinje vasi

-
6 1553

Danes so odprli cesto za promet na območju gospodarske cone Na Brezovici, kjer je od junija potekalo komunalno urejanje in rekonstrukcija ceste. Nova komunalna infrastruktura obsega vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Vrednost vseh pogodbenih del znaša 2.196.318,76 evrov z DDV. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Z uspešno izvedenim projektom, ki je včeraj prestal pregled komisije za pregled in prevzem rekonstrukcijskih in obnovitvenih del regionalne ceste (DRSI in DRI), Mestna občina Novo mesto nadaljuje svoja prizadevanja pri zagotavljanju podpore gospodarskim subjektom. Območje ima izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana – Obrežje in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Območje se razteza na 30 ha površin in je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje vsem ključnim podjetjem v mestu. Vsa potrebna komunalna oprema bo omogočila nadaljnje urejanje cone, razvoj podjetij in nova delovna mesta v občini.