Sprejeli obvezno razlago dela OPN

Sprejeli obvezno razlago dela OPN

-
0 265

Občinski svet Občine Mirna je na včerajšnji, 16. redni seji v tem mandatu, med drugim sprejel obvezno razlago dveh členov OPN in zaključni račun za preteklo leto, potrdili pa so tudi pravilnik za podeljevanje občinskih priznanj.

Občinski svet je na včerajšnji seji sprejel obvezno razlago 51. in 142. člena Občinskega
prostorskega načrta Občine Mirna, s katero je podrobneje opredelil vrste dejavnosti, ki se
lahko izvajajo v središču kraja, v neposredni bližini stanovanjskih objektov, izobraževalnih in
zdravstvene ustanove ter kulturnega doma. Obvezno razlago je občinski svet sprejel zaradi
načrtovane izgradnje objekta za soproizvodnjo električne energije in toplote.

„Z obvezno razlago je občinski svet natančneje opredelil dejavnosti in objekte, ki jih je možno
izvajati v centru Mirne. Torej: možne so energetske dejavnosti, na primer izvedba daljinskega
ogrevanja, ki nadomešča več individulanih kurišč, ni pa na tem mestu možno postavljati
objektov, ki so namenjeni industrijski proizvodnji, na primer električne energije. Taka dejavnost
sodi v industrijske cone,“ pojasnjuje direktorica Občinske uprave Občine Mirna Tanja
Šinkovec, ki dodaja, da je občina poskrbela za komunalno opremljeno poslovno-industrijsko
cono, kjer lahko investitorji kupijo parcelo tudi za izgradnjo objekta za pridobivanje električne
energije. (- pripeta tonska izjava Tanje Šinkovec)

Ostali sklepi:
Občinski svet Občine Mirna je na 16. redni seji sprejel tudi zaključni račun za preteklo leto, ko
je bila realizacija proračuna na prihodkovni strani 70,7-odstotna (2,3 milijona evrov od
načrtovanih 3,3 milijona evrov), na odhodkovni pa 65,2-odstotna (2,2 milijona evrov od
načrtovanih 3,4 milijona evrov). Največje investicije v preteklem letu so bile sofinanciranje
obnove državne ceste R1-215 pod naseljem Roje, obnova občinske ceste Zapuže-Stan in
urejanje Športnega parka Mirna.

Občinski svet Občine Mirna je včeraj potrdil odlok, s katerim na željo stanovalcev spreminja
mejo med naseljema Stan in Debenec, v prvi obravnavi je sprejel tudi Pravilnik o
sofinanciranju prireditev v Občini Mirna, ki bo natančneje opredelil sofinanciranje prireditev,
ki niso predmet drugih razpisov. V namen je v proračunu zagotovljenih 12 tisoč evrov,
razdeljeni pa bodo na podlagi poziva, ki bo objavljen po drugi obravnavi, predvidoma julija.
Občinski svet je včeraj potrdil tudi odlok o podelitvi občinskih priznanj, ki določa, da se ob
občinskem prazniku lahko izjemoma podeli naziv častni občan, vsakokrat pa se lahko podeli
največ ena plaketa in tri zahvale. Prejemnike v potrditev občinskemu svetu predlaga komisija
za priznanja, ki ji predseduje Barica Kraljevski, člani pa so še Janez Bračko, Irena Dim, Niko
Borštnar in Feliks Križnik. Javni poziv za predlaganje kandidatov za prva občinska priznanja
bo objavljen ta petek. Na občini predloge pričakujejo do 19. maja, priznanja pa bodo podeljena
na slovesni prireditvi na predvečer občinskega praznika, 30. junija.
(LAPEGO)