Sprememba prometnega režima v mestu

Sprememba prometnega režima v mestu

-
0 1649

Arheološka izkopavanja v sklopu prenove mestnega jedra se bodo predvidoma v torek, 23. januarja, po jutranji prometni konici preselila v zgornji del trga, zato bo prišlo do spremembe prometnega režima.

V zadnjih tednih so arheološka izkopavanja potekala na spodnjem delu Pugljeve ulice in v srednjem delu Glavnega trga, medtem ko so gradbinci v spodnjem delu Glavnega trga nadaljevali z izgradnjo infrastrukturnega kolektorja. Z željo, da bi zagotovili nemoteno nadaljevanje sočasnih arheoloških izkopavanj in gradbenih del ter sledili zastavljeni časovnici projekta, se bodo arheologi v naslednjem tednu preselili na zgornji del Glavnega trga in tam nadaljevali svoje delo.

Na Rozmanovi ulici bo vzpostavljen nov prometni režim, ki je predviden tudi po zaključeni prenovi mestnega jedra. S Prešernovega trga bo tako možno zaviti levo na Kastelčevo ulico (smer vožnje bo v obratni smeri kot doslej), pri Foto Asji pa bo možno zavijanje levo nazaj na Rozmanovo ulico. Za stanovalce zalednih ulic bo možen izvoz iz Jenkove in Dilančeve na Rozmanovo ulico. Dostop do Glavnega trga mimo tržnice po Florjanovem trgu zaradi del ne bo več mogoč, še vedno pa bo možen izvoz iz mesta po Sokolski ulici.

Sprememba prometnega režima v mestu