Spremembe za odmero NUSZ do konca januarja

Spremembe za odmero NUSZ do konca januarja

-
0 294

Mestna občina Novo mesto bo do 30. januarja 2018 sprejemala obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018. Po tem roku bo pri vpisu sprememb uporabila podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 30. januarja 2018 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na:

lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje …),
povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije),
spremembe namembnosti obstoječih objektov,
novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

Vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na spletni strani občine – (rubrika Postopki > Vloge > NUSZ – Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom).Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov polona.lumpert@novomesto.si  (telefonska številka za informacije: 07 39 39 224).