Spremembe za odmero NUSZ še do konca januarja

Spremembe za odmero NUSZ še do konca januarja

-
0 113

Mestna občina Novo mesto bo do 30. januarja 2017 sprejemala obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017. Po tem roku bo pri vpisu sprememb uporabila podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 30. januarja2017 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na:

lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje …),
povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave,  legalizacije),
spremembe namembnosti obstoječih objektov,
novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.
Vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na spletni strani občine – www.novomesto.si/si/obcina/uprpost/ (rubrika Mestna občina > Upravni postopki > NUSZ – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov polona.lumpert@novomesto.si  (telefonska številka za informacije: 07 39 39 224).