Stavka v zdravstvu in socialnem varstvu

Stavka v zdravstvu in socialnem varstvu

-
2 620
dav

V torek je druga stavka v tem tednu, ki jo organizirata sindikat delavcev v zdravstveni negi in sindikat zdravstva in socialnega varstva.

Stavka v zdravstvu je bila med 8. in 10. uro. V Domu starejših občanov Novo mesto so s stavko začeli ob 9. uri, saj so imeli ob 8. uri stanovalci zajtrk, zato jih zaposleni niso hoteli prizadeti.

V  Stavkovno/zborno mesto bo v Splošni bolnišnici Novo mesto, v avli porodnišnice.

Sindikata sta sporočila naslednje: 

V kolikor vladna stran k reševanju problemov tokrat ne bo pristopila resno, bomo stavko zaostrovali dokler ne bomo dosegli zahtevanega.

Ob dejstvu, da imamo gospodarsko rast in da so določeni skupini v zdravstvu mimo nas krepko dvignili plače, realizaciji podpisanega sporazuma o sprejetju kadrovskih standardov in normativov leta 2013, pa se vlada še danes izmika, je zadnji ukrep stavka.

Sprejetje kadrovskih standardov in normativov pomeni dovolj kadra na posameznih deloviščih, posledično pa zagotavljanje varne in kakovostne obravnave pacientov. Delavci v zdravstveni negi smo izgoreli, saj ves čas delujemo na minimumu in komaj še zagotavljamo zdravstveno oskrbo.

Z dvigom plač zaposlenim, ki so uvrščeni do 26. plačnega razreda, je vlada naredila samo še več anomalij. Znotraj skupine zdravstvenih delavcev je prišlo do še več nesorazmerij, zato zahtevamo, da se anomalije nemudoma odpravijo. Za naše delo, ki je opravljeno strokovno in odgovorno pa zahtevamo pošteno plačilo.

Naše stavkovne zahteve so:

– Dvig plač v okviru plačnih anomalij in odprave varčevalni ukrepov.

– Uveljavitev kadrovskih standardov in normativov.

– Višje plačilo za neugoden delovni čas in pravično plačilo na dan praznika.

– Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe.

Proces dela bo v času stavke organiziran tako, da se bo zagotavljalo nemoteno izvajanje v zakonih in kolektivnih pogodbah določenega minimalnega obsega zdravstvenih storitev, zdravstvene nege in oskrbe.