TIC Nm v novih prostorih

TIC Nm v novih prostorih

-
0 229

Turistično informacijski center Novo mesto (TIC) se je s 1. januarjem 2017 preselil v prostore stavbe na Glavnem trgu 11.

V teh prostorih deluje tudi turistična agencija Kompas Novo mesto, ki je za obdobje petih let pridobila koncesijo za izvajanje dejavnosti TIC. Mestna občina Novo mesto pričakuje, da bo zasebni partner, ki že deluje na področju turizma, prinesel nova znanja, ideje in izkušnje ter dvignil delovanje TIC na višjo raven. Pri tem bo prevzel tudi del finančnih obremenitev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti.

Medtem ko za razvoj turizma prednostno skrbi Zavod Novo mesto, TIC skrbi predvsem za učinkovit turističen servis na terenu. Aktivnosti, ki jih opravlja TIC, vključujejo informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja, ugotavljanje kakovosti turistične ponudbe, ugotavljanje mnenj v zvezi s turistično ponudbo, urejanje turistične signalizacije, trženje celovite turistične ponudbe, prodajo spominkov, razglednic in poštnih znamk, prodajo vstopnic za dogodke javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, pripravo turističnih programov in izletov ter druge naloge v skladu z letnim programom dela.