Upokojenci dobili višjo pokojnino

Upokojenci dobili višjo pokojnino

-
0 418
Frau hält Hand von Seniorin

Upokojenci z nizkimi pokojninami kljub polni pokojninski dobi brez dokupa so dobili zagotovljeno pokojnino v višini 500 evrov v skladu s pokojninsko novelo, ki je v veljavo stopila 1. oktobra. Dobili so jo tudi tisti, ki so izpolnili pogoj pokojninske dobe po prejšnjih zakonih, čeprav so določali krajšo pokojninsko dobo od veljavne.

Pravico do zagotovljene pokojnine imajo tudi invalidski upokojenci, pri katerih je vzrok za invalidnost poškodba pri delu ali poklicna bolezen. Prav tako imajo to pravico prejemniki invalidske pokojnine, priznane po predpisih z veljavnostjo do konca leta 1999, pri katerih je bila invalidska pokojnina skupaj z dodatkom za invalidnost odmerjena v višini 85 odstotkov od pokojninske osnove.

Do zagotovljene pokojnine pa niso upravičeni prejemniki predčasne pokojnine ter starostni in invalidski upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

Zagotovljene pokojnine so nakazali 52.622 upravičencem, in sicer 45.110 starostnim in 7512 invalidskim upokojencem. Vsi so tudi že prejeli obvestilo o nakazilu. (STA)