V dveh letih širokopasovno omrežje na celotnem območju MONm

V dveh letih širokopasovno omrežje na celotnem območju MONm

-
0 343

Na novinarski konferenci v torek je bil predstavljen načrt, s katerim bo območje Mestne občine Novo mesto do leta 2019 v celoti pokrita s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Na področjih, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov oziroma tržnega interesa za njihovo gradnjo, bo širjenje širokopasovnega območja omogočeno preko projekta RuNe. Mestna občina Novo mesto v tem procesu sodeluje kot partner in zagotavlja služnost ter uporabo javnih površin in infrastrukture.

V 53 naseljih z gostejšo poselitvijo je interes za širitev širokopasovnega omrežja izrazil komercialni ponudnik, pri katerem lahko občani preverijo možnosti za priključitev, omenjeni ponudnik pa je zavezan, da širitev omrežja izpelje v treh letih od izkazanega interesa. Za ostala področja, tako imenovane »bele lise«, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov, pa bo širitev omrežja omogočena preko zasebne iniciative RuNe. V sklopu te iniciative, ki se financira z zasebnimi evropskimi sredstvi, že poteka zbiranje informacij o interesu za širitev omrežja po posameznih krajevnih skupnostih. Na podlagi zbranih informacij bodo v jeseni izvedli projektiranje in nato prešli v izvedbo del, pri kateri bo za občane plačljiv samo priklop na posamezen objekt.

Cilj projekta RuNe je zagotovitev širokopasovne povezave v primestnih predelih, kar je nov pomemben korak na poti do boljše kakovosti življenja občanov novomeške občine in nadaljevanje uresničevanja vizije pametnega razvoja občine.