V knjižnici tudi za slepe, slabovidne

V knjižnici tudi za slepe, slabovidne

-
0 22

Podpisan dogovor o sodelovanju med Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Združenjem
slovenskih splošnih knjižnic ter Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.

V sredo, 8. novembra, je bil v prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne podpisan
dogovor o sodelovanju med Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Združenjem slovenskih
splošnih knjižnic ter Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.

Podpis dogovora predstavlja nov pomemben mejnik pri delovanju knjižnice, katere temeljno
poslanstvo je izvajanje osnovne knjižnične dejavnosti za slepe, slabovidne ter ljudi z drugimi motnjami
branja, ki jo prepleta s koraki, ki bodo postopno pripeljali do boljših povezav s splošnimi knjižnicami
ter do postopnega razvoja in koordinacije knjižnične dejavnosti, namenjene slepim in slabovidnim po
vsej Sloveniji.

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne skladno z določbami Uredbe o koncesiji za izvajanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne in na
podlagi koncesijske pogodbe poleg dejavnosti, ki jih izvaja kot društvena knjižnica Zveze društev slepih
in slabovidnih Slovenije, na podlagi koncesije izvaja različne aktivnosti in storitve za izboljšanje
pogojev za zagotavljanje dostopa do publikacij za slepe in slabovidne. Knjižnica na podlagi koncesije
izvaja knjižnično dejavnost v tehnikah, prilagojenih za slepe in slabovidne, ki je namenjena splošni
vzgoji, izobraževanju, kulturi in razvedrilu različnih starostnih skupin uporabnikov, in jo knjižnica izvaja
za in v sodelovanju z mrežo splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji.

V knjižnici potekajo tudi različni kulturni in izobraževalni dogodki, namenjeni približevanju slepote in
slabovidnosti splošni javnosti. Knjižnica bo v letu 2018 praznovala 100-letnico svojega delovanja in v
počastitev tega visokega jubileja bodo prihodnje leto tudi v sodelovanju s splošnimi knjižnicami
organizirali in izvajali različne prireditve in aktivnosti.