V Krki podelili nagrade talentiranim mladim raziskovalcem

V Krki podelili nagrade talentiranim mladim raziskovalcem

-
0 872

Danes so v Krki mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti podelila 30 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Med nagrajenci je 16 doktorjev znanosti. S Krkinimi nagradami v Krki mlade že 48 let usmerjajo k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2751 mladih raziskovalcev.

Pomen Krkinih nagrad

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že od leta 1971. Vizija Sklada Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu. Tako v Krki tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij.

Dr. Aleš Rotar, predsednik Sklada Krkinih nagrad, je v zborniku, izdanem ob tej priložnosti, poudaril: »Na naše izdelke čaka milijone bolnikov, mnogim smo že pomagali, še številnejšim si želimo. Zato napredek znanosti in tehnologije na eni strani in zelo dinamično dogajanje v svetu na drugi zahtevajo od nas veliko prilagodljivosti, dela in pridobivanja novega znanja.«

Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju in kakovosti življenja bolnikov po svetu.

Krkine nagrade so že od samih začetkov pomemben dogodek, ki kaže povezovanje Krke in raziskovalnih ter izobraževalnih ustanov. Krka sodeluje s številnimi fakultetami ljubljanske in mariborske univerze in vodilnimi slovenskimi inštituti. Temeljno vodilo Krkinih nagrad tako ostaja popularizacija raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih institucijah.

Do sedaj so na različnih ravneh Krkine nagrade podelili 2751 raziskovalcem. Mnogi so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih zaposlenih v Krki.

Vse več raziskovalnih del z različnih znanstvenih področij

Letos so člani Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad opazili pomemben napredek tako v številu prijavljenih nalog, ki je bilo letos rekordno, kot tudi v kakovosti. Posebej razveseljivo je, da je veliko nalog zelo kakovostnih tako po aplikativni kot po znanstveni vrednosti. Njihova tematika pa je povezana z aktualnimi panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija in druge sorodne vede.

Kot je v zborniku poudaril dr. Aleš Rotar, so razlike med akademskim in gospodarskim okoljem v marsičem manjše, kot so bile pred leti. »K temu sta v veliki meri pripomogla zlasti razcvet komunikacijskih tehnologij in globalni oder, na katerem nastopamo. A povezava med poloma razvojnega in raziskovalnega dela je kot vedno naloga vseh in Krkine nagrade so majhen, a pomemben korak na poti k skupnemu uspehu,« pojasnjuje dr. Rotar.

Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade potrditev rezultatov njihovega poglobljenega in ustvarjalnega delovanja, s katerim bodo bodisi v gospodarstvu bodisi v drugih institucijah prispevali k napredku. Pri tem imajo veliko vlogo in odgovornost mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate.

Letos so podelili 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo in 25 Krkinih nagrad 30 študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, 66 srednješolcem pa so na septembrski slovesnosti podelili Krkine nagrade in priznanja za 37 raziskovalnih nalog.

Najodličnejši Krkini nagrajenci predstavili svoje izsledke na simpoziju

Krkine nagrade že 28 let spremljajo simpoziji, na katerih so se zvrstili tudi številni mednarodno priznani predavatelji. V zadnjih letih pa so slednji namenjeni najodličnejšim Krkinim nagrajencem, prejemnikom velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge, ki svoje delo predstavijo na način, primeren akademskemu okolju. Namen teh simpozijev je prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom ter strokovnjakom iz podjetja kot tudi drugih institucij. Mladi doktorji znanosti, avtorji nagrajenih raziskovalnih nalog, so ob koncu svojih predstavitev suvereno odgovarjali na vprašanja udeležencev simpozija ter tako še podkrepili svoje znanje in rezultate svojega raziskovalnega dela.

Letošnji simpozij je odprl član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, prof. dr. Franc Vrečer. Svoja dela so na simpoziju predstavili dr. Gabrijela Horvat, dr. Špela Alič, dr. Špela Zupančič in dr. Andrej Emanuel Cotman. Njihove raziskovalne naloge potrjujejo ne le njihovo raziskovalno odličnost, ampak tudi inovativnost.

Prejemniki 48. Krkinih nagrad

Prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo

dr. Kaja Rožman, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor prof. dr. Stanislav Gobec

somentor doc. dr. Matej Sova

dr. Gabrijela Horvat, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
mentor prof. dr. Željko Knez

somentor prof. dr. Zoran Novak

dr. Špela Alič, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
mentorica izr. prof. dr. Maja Ravnikar

somentorica dr. Tanja Dreo

dr. Špela Zupančič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorica prof. dr. Julijana Kristl

dr. Andrej Emanuel Cotman, Kemijski inštitut, Ljubljana
mentorica dr. Barbara Mohar

somentor prof. dr. Boris Šket

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

dr. Urša Štanfel, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor prof. dr. Jurij Svete

dr. Janja Dermol-Černe, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
mentor prof. dr. Damijan Miklavčič

somentor prof. dr. Gregor Serša

dr. Katja Traven, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor prof. dr. Iztok Turel

dr. Anita Klančar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor izr. prof. dr. Robert Roškar

somentor doc. dr. Jurij Trontelj

dr. Ožbej Zupančič, Center za kemijo in biomedicino, Innsbruck,
mentor prof. dr. Andreas Bernkop-Schnürch

dr. Helena Brodnik Žugelj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor izr. prof. dr. Bogdan Štefane

dr. Tijana Markovič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorica prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

dr. Gregor Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
mentor prof. dr. Željko Knez,

somentorici prof. dr. Mojca Škerget, doc. dr. Maša Knez Hrnčič

dr. Alen Sevšek, Univerza v Utrechtu
mentor prof. dr. Roland J. Pieters

somentor prof. dr. Nathaniel I. Martin

dr. Jasna Brčić, Kemijski inštitut, Ljubljana
mentor prof. dr. Janez Plavec

dr. Tamara Knific, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorica prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

Gregor Ratek, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor izr. prof. dr. Rok Dreu

Jernej Štukelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorica prof. dr. Julijana Kristl

somentorja dr. Sami Svanbäck, dr. Jouko Yliruusi

Anžej Hladnik, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mentorica doc. dr. Metka Lenassi

somentorica dr. Jana Ferdin

Urška Mohorič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor izr. prof. dr. Mitja Kolar

somentor prof. dr. Frank-Michael Matysik

Nina Ledinek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
mentor prof. dr. Zoran Novak

somentor doc. dr. Matjaž Finšgar

Mateja Mežnar, Krka, d. d., Novo mesto
mentor prof. dr. Franc Vrečer

somentor dr. Darko Uršič

Tilen Volčanšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor prof. dr. Marijan Kočevar

Veronika Furlan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
mentor izr. prof. dr. Urban Bren

somentorica Eva Španinger

Miha Mrzlikar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentorica prof. dr. Helena Prosen

somentorica prof. dr. Ester Heath

Janja Umnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentor izr. prof. dr. Robert Roškar

Gregor Kodrič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
mentor izr. prof. dr. Marjan Jereb

somentor izr. prof. dr. Jernej Iskra

Ina Kosmač, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
mentorica doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Kajetana Bevc, Onkološki inštitut Ljubljana
mentorica prof. dr. Maja Čemažar

somentorica dr. Urška Kamenšek

Uroš Filipič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
mentorica doc. dr. Maša Knez Hrnčič

somentor dr. Gregor Kravanja