V Metliki foto natečaj

V Metliki foto natečaj

-
0 74

Turistično društvo Vigred Metlika poziva k sodelovanju vse, ki se ljubiteljsko ukvarjate s fotografiranjem. Tema nagradnega foto natečaj so lepote metliške občine v različnih letnih časih, njene naravne in kulturne danosti, ljudsko izročilo, prireditve, ljudi, gastronomija…

Ustvarimo foto zgodbo našega kraja skupaj. Enkrat mesečno nam pošljite največ tri fotografije v polni resoluciji na elektronski naslov tdvigred.metlika@siol.net s priloženimi osebnimi podatki in podatki fotografije (kraj, datum, ime). Fotografije bomo objavili na naši facebook strani Turizem Metlika, kjer bodo svoje všečke delili obiskovalci strani. V septembru 2016 bodo nagradili pet najboljših fotografij, za kar so predvidena sredstva v skupni višini 500 evrov.

Upoštevani bodo glasovi strokovne komisije (60 %) in glasovi všečkov Facebook strani Turizem Metlika (40%).
Strokovna komisija bo vrednotila naslednje kriterije:

kakovost fotografije – ostrino, osvetlitev, kompozicijo…
tematiko fotografije – vsebino fotografije in njeno skladnost s temo foto natečaja
izvirnost – kreativnost in interpretacijo teme

Vse pridobljene fotografije bo TIC Metlika uporabljal izključno za promocijske namene ter po končanem natečaju pripravil razstavo. Veselimo se sodelovanja z vami.