V Nm 200.000€ za nove projekte

V Nm 200.000€ za nove projekte

-
0 281

Mestna občina Novo mesto je lani prvič pripravila poziv za polovično sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, preko katerega je bilo v lanskem letu uspešno izvedenih 35 projektov v 18 krajevnih skupnostih. Dobro prakso bodo nadaljevali tudi letos, zato so že objavili poziv za leto 2017, s katerim zagotavljajo 200 tisoč evrov za nove projekte. Krajevne skupnosti lahko projekte prijavijo do 1. septembra 2017 oziroma do porabe sredstev, prva obravnava vlog pa bo 28. februarja.

Ob lanskem pozivu je Mestna občina Novo mesto sicer odobrila 38 projektov, med katerimi eden (javna razsvetljava v Uršnih Selih) še ni zaključen, dva pa sta bila začasno ustavljena zaradi nekaterih predhodno nerešenih vprašanj. Na Mestni občini Novo mesto pričakujejo, da bosta projekta letos ponovno prijavljena na poziv in tudi izvedena.

Uspešno zaključeni lanski projekti in pozitivni odzivi krajevnih skupnosti kažejo, da je Mestna občina Novo mesto s tem pozivom naredila pomemben korak pri uresničevanju nekaterih, morda na videz manj pomembnih projektov, ki pa bistveno pripomorejo h kakovosti življenja številnih občanov.

Eden od ciljev poziva je tudi zagotovitev večje avtonomnosti krajevnih skupnostih, zato jih Mestna občina Novo mesto ne želi omejevati pri tem, katere projekte prijavljajo. So pa v letošnjem pozivu vseeno izpostavili projekte na področju izgradnje in obnove komunalne, cestne in ostale infrastrukture.

Mestna občina Novo mesto je tudi letos predvidela možnost, da se razpisana sredstva po potrebi povečajo z rebalansom občinskega proračuna, česar so se poslužili že lani in projektom namenili 250 tisoč evrov.