V Nm poklon izjemnim ženskam

V Nm poklon izjemnim ženskam

-
0 293

V Novem mestu nastaja projekt Pozabljena polovica Novega mesta, s katerim želijo avtorji projekta, Mestna občina Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo Estetika in Založba Goga, identificirati in proslaviti ženske, ki so v preteklosti prispevale k razvoju Novega mesta. Izjemnim damam se bodo poklonili tudi z ureditvijo sprehajalne poti, ki jo bodo zaznamovala obeležja 12 izbranih žensk.

Po ženskah poimenovana zgolj peščica ulic

Zgodovina priča o strukturnih ovirah, ki so ženskam preprečevale enakopravno vključevanje v vse sfere življenja, predvsem pa o produkciji in reprodukciji neenakosti med spoloma, ki je ženskam omejeval zasedanje mest in položajev z družbenim, ekonomskim in političnim vplivom. O nevidnosti žensk skozi zgodovino med drugim nazorno govori podatek, da so npr. v Novem mestu le 3 od 192 ulic oz. sprehajališč poimenovani po ženskah, kar znaša le poldrugi odstotek.

Če so v preteklosti prevladovale prakse izrivanja žensk iz javnega življenja in reprodukcije njihove nevidne vloge v družbeni realnosti, pa se je novomeška občina skupaj s tremi nevladnimi organizacijami odločila, da ženske, ki so pomembno soustvarjale javno življenje, postavi iz nevidnosti in se jim primerno pokloni.

Predlogi do 10. februarja 2017

S posebnim projektom, Pozabljena polovica Novega mesta, se bodo osredotočili na identifikacijo žensk, ki so v obdobju od druge polovice 19. pa do prve polovice 20. stoletja, kljub nenaklonjenosti tedanje družbe presegle okolje zasebne sfere in uspešno delovale v javni sferi, kjer so na različnih področjih sooblikovale lokalno skupnost, kot jo poznamo danes. Pri tem bo štelo tudi mnenje širše skupnosti, ki lahko svoje predloge žensk, ki so v preteklosti pomembno prispevale k razvoju Novega mesta ali so na svojem področju delovanja naredile preboj in so kakorkoli povezane z Novim mestom, predlaga do petka, 10. februarja 2017. Predlogi se zbirajo preko spletnega obrazca ali v fizični obliki v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Navdih knjiga Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem

Zamisel za projekt se je porodila na podlagi istoimenskega zbornika, v katerem je zbranih 129 biografij žensk, ki so v 19. in 20. stoletju pomembno soustvarjale umetniško, znanstveno in javno delovanje v Sloveniji. Na seznamu se je znašlo tudi nekaj Novomeščank. V knjigi Pozabljena polovica med izjemnimi ženskami, katerih življenjska pot je povezana z Novim mestom, tako najdemo učiteljico, pesnico in publicistko Marico Strnad Cizerlj, prvo Slovenko z univerzitetno diplomo Marijo Wirgler Jezernik, pisateljico Ilko Vašte, plesalko, ustvarjalko in pedagoginjo Pio Mlakar ter ginekologinjo, porodničarko in političarko Ružo Šegedin. Avtorji projekta so seznam razširili na 20 oseb, ocenjujejo pa, da se bo preko javnega natečaja nabralo še nekaj kakovostnih predlogov.

Na podlagi predlaganega seznama bo komisija, ki jo bodo sestavljali članica uredniškega odbora zbornika Pozabljena polovica,predstavniki Dolenjskega muzeja, Knjižnice Mirana Jarca, Zavoda za varstvo kulturne dediščine idr., izbrala 12 žensk, ki bodo v Novem mestu jeseni dobile svoje obeležje, ta pa bodo povezali tudi z novo pešpotjo.