V Novem mestu vse več zelenih naložb

V Novem mestu vse več zelenih naložb

-
0 158

Prebivalci Mestne občine Novo mesto so v letu 2016 prejeli za 743.575 evrov nepovratnih sredstev Eko sklada za 248 naložb v stanovanjske stavbe in okolju prijaznejša prevozna sredstva. Največ sredstev je bilo vloženih v toplotne izolacije fasad, vgradnjo toplotnih črpalk, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva in toplotno izolacijo streh. Še tri spodbude v višini 15.820 evrov so za nakup okolju prijaznih vozil pridobile pravne osebe.

Število pridobljenih subvencij fizičnih oseb se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 43. V letu 2015 so bili Novomeščani deležni205 spodbud v znesku 666.128 evrov, največ sredstev pa je bilo prav tako vloženih v toplotne izolacije fasad, vgradnjo toplotnih črpalk in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva.

Subvencije, ki jih podeljuje Eko sklad, lahko občani koristijo za vgradnjo sprejemnikov sončne energije (sončne kolektorje), kurilne naprave na lesno biomaso (peleti, polena), toplotne črpalke, daljinsko ogrevanje, stavbno pohištvo (balkonska vrata, okna), toplotno izolacijo fasad ali strehe, nakup ali izgradnjo skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe, obnovo starejše stavbe v nič-energijsko, nakup okolju prijaznejših vozil in drugo. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi kredit Eko sklada.

Vse informacije so brezplačno na voljo tudi v območni energetsko-svetovalni pisarni. Pisarna svetuje na vseh področjih, ki se nanašajo na učinkovito rabo in/ali rabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah, eno/dvodružinskih hišah in večstanovanjskih stavbah oziroma posameznih gospodinjstvih, zmanjševanje energetske revščine, energetsko prenovo objektov in možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.

Kontaktni podatki energetsko-svetovalne pisarne:

Dušan Knafelc

Gsm: 031 733 795

E-mail: energetska.pisarna@novomesto.si

Naslov: Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto

Delovni čas pisarne: vsak torek in četrtek od 16.00 do 19.00