V Portoval z novimi drevesi

V Portoval z novimi drevesi

-
2 197

21. marec 2017 je mednarodni dan gozdov. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto na ta dan organizira aktivnost v novomeškem mestnem gozdu Portoval z namenom pogozditve opustošenega gozda.

Obseg del, potrebnih za sanacijo tako velike površine je za lastnika zahtevno opravilo. Opravili bi izkop tujerodne invazivne vrste in ogolelo površino zasadili s puljenkami primernih drevesnih vrst, kot so bukev, jelka, gaber, breza, hrast, češnja, je odločitev za pomoč pri pogozdovanju ob mednarodnem dnevu gozdov pojasnil Marjan Grah z novomeške enota Zavoda za gozdove.
Delo v gozdu bo potekalo od 10. do 18 ure. Organizirana dostopa za udeležence bosta ob 10. in 15. uri z zborom pri nogometnem igrišču. Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesejo ustrezno orodje za kopanje jamic (krampica, rovnica, motika).