V Semiču razglasili požarno ogroženost

V Semiču razglasili požarno ogroženost

-
12 743

Županja Občine Semič je na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) od 19. 7. 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na celotnem območju Občine Semič.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.