V Šentjerneju prijava škode po suši do 1. septembra

V Šentjerneju prijava škode po suši do 1. septembra

-
0 124

Vse kmetovalce, občane Občine Šentjernej, ki so na kmetijskih pridelkih utrpeli škodo zaradi suše, z občine obveščajo, da nastalo škodo lahko prijavijo na predpisanih obrazcih. Obrazci so na voljo na Občini Šentjernej. Skrajni rok za oddajo pravilno izpolnjenih obrazcev je 1. september 2017. Škodo lahko upravičenci prijavijo le, če skupna površina kmetijskih zemljišč dosega oziroma presega 1 hektar primerljivih kmetijskih površin.