V Šentrupertu za investicije 896.000 €

V Šentrupertu za investicije 896.000 €

-
0 89

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj opravil splošno  razpravo o predlogu proračuna za prihodnje leto. Dokument bo tako do 15. novembra v javni razpravi. Do takrat na občini pričakujejo morebitne pisne dopolnitve ali predloge sprememb.

Predlog proračuna za leto 2017 predvideva dobrih 3,95 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot
3,93 milijona evrov odhodkov na 22 področjih proračunske porabe, med njimi na področju lokalne
samouprave, kmetijstva in gozdarstva, prometa in prometne infrastrukture, gospodarstva, varovanja
okolja, zdravstvenega varstva, kulture, športa, izobraževanja in socialnega varstva.

V Šentrupertu za investicije 896.000 €
(foto: Rupert Gole, župan/LAPEGO)

„Za investicije po predlogu proračuna namenjamo dobrih 896.000 evrov. Največ na področju prometa in prometne infrastrukture, kjer ocenjujemo, da bomo za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Bistrico, po sprejetem proračunu porabili 365 tisoč evrov. Pomemben delež investicij v prihodnjem letu se planira tudi na področju oskrbe s pitno vodo, za kar je po predlogu proračuna planiranih dobrih 200 tisoč evrov,“ pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Občina Šentrupert ima na svojem območju 41,814 km lokalnih cest in 75,776 km javnih poti. Včeraj sprejeti načrt investicijskega vzdrževanja cest v občini za prihodnje leto predvideva širitev ožin v krožišču v Šentrupertu, obnovo javne poti pod Kostanjevico in v Srasle, obnovo lokalne ceste v Rovnicah in skozi Ravnik ter izgradnjo mostu čez Bistrico v Industrijski coni Šentrupert. Sicer pa v Šentrupertu ravno v teh dneh zaključujejo tudi obnovo ceste od pokopališča proti trgu, ki so jo začeli
obnavljati sredi meseca. Na približno 190 metrov dolgem odseku so poskrbeli za nov tampon in asfalt
ter vzpostavili meteorno odvodnjavanje.

Ostali sklepi:
Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj potrdil sodelovanje pri skupnem izvajanju in koncesiji za
gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine
Šentrupert, župana Ruperta Goleta pa pooblastil za potrditev in sprejem Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta »Obnova in ureditev šolskega igrišča OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert«.

​Projekt želijo v Šentrupertu prijaviti na razpis Fundacije za šport in na razpis v okviru pristopa CLLD
– Lokalni razvoj na območju LAS Dolenjska in Bela krajina, ki bo objavljen predvidoma še ta mesec.