V Velikih Brusnicah kmalu začetek del

V Velikih Brusnicah kmalu začetek del

-
0 253

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko sta včeraj v gasilskem domu v Velikih Brusnicah podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del rekonstrukcije ceste skozi Velike Brusnice.

Zadnja etapa rekonstrukcije regionalne ceste Gabrje-Ratež, bo potekala skozi naselje Velike Brusnice (od km 3,078 do km 3,749) in bo vključevala ukrepe za izboljšanje prometne varnosti, izgradnjo pločnikov za pešce, novo cestno razsvetljavo in nove komunalne vode. Precejšen delež investicije predstavlja tudi ureditev vodotoka vzdolž ceste, za kar bosta sredstva zagotovili Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Novo mesto.

Gradbena dela bosta izvajali podjetji Gradnje d.o.o. Boštanj, kot vodilni partner in Asfalt Kovač d.o.o., kot partner. Vrednost gradbenih del znaša 1.803.486,41 evrov. 1.445.116 evrov bo zagotovila direkcija, 358.370,41 evrov pa občina.