V vozilih brez cigarete

V vozilih brez cigarete

-
7 377

Veljati so začele prve določbe strožjega zakona, ki uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in prepoveduje oglaševanje tobaka ter uvaja tudi enotno embalažo za tobačne izdelke.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki so ga v državnem zboru brez glasu proti sprejeli 15. februarja, prepoveduje kajenje oziroma uporabo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Zakon zdaj jasneje omejuje zaprt prostor, 39. člen zakona pa narekuje, da je prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo zdravstveni inšpektorat, inšpektorat za delo, tržni inšpektorat, finančna uprava in policija ter občinsko redarstvo.

Če ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja iz zgoraj omenjenega 39. člena, se pravna oseba kaznuje z globo od 4.000 do 33.000 evrov, posameznik pa bo moral za kajenje v vozilu v navzočnosti mladoletnika plačati 250 evrov.