V Žužemberku z delom zadovoljni 

V Žužemberku z delom zadovoljni 

-
0 57

V občini Žužemberk bodo v prihodnjih petih letih investirali več kot 37
milijonov evrov, ki jih bodo prispevale občina, država in Evropska unija,
pripoveduje župan Franc Škufca, ki je zadovoljen tudi z letošnjim delom.
Kot pravi, občina namreč izvaja različne projekte, medtem ko že
pospešeno snujejo naložbe, ki jih bodo realizirali v prihodnjem letu.
Ena takih bo gradnja novega devet-oddelčnega vrtca, ki ga bodo, če bo
šlo vse po načrtih, začeli graditi marca. Kot pojasnjuje Škufca, je
projektna dokumentacija že nared, pripravljajo tudi razpis za izbiro
izvajalca, ki ga bodo objavili še letos, medtem bo občina oddala tudi
vlogo za sofinancerska sredstva Eko sklada, prihodnje leto se bodo
potegovali še za sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Nov vrtce, ki bo predvidoma zgrajen septembra prihodnje leto, bo tako
zamenjal dosedanjega montažnega z le štirimi oddelki, v sklopu naložbe
uredili tudi kuhinjo za vse vrtce v žužemberški občini.

Pomembna naložba, s katero se v žužemberški občini aktivno ukvarjajo
že več kot desetletje, je projekt Oskrbe Suhe krajine s pitno vodo. Gre za
projekt, s katerim bodo več kot 12.000 ljudem v občinah Žužemberk,
Kočevje, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Dobrepolje zagotovili
kakovostno oskrbo s pitno vodo. Samo na območju žužemberške občine,
sicer nosilne občine projekta, bodo investirali približno 13,8 milijona
evrov, še pove župan.

Sicer so v občini Žužemberk letos vlagali tudi na cestnem področju,
urejali so denimo cesti Žvirče-Polom in Laze-Hrib pri Hinjah. Z naložbami
v cestno infrastrukturo bodo prihodnje leto nadaljevali, napoveduje
župan, ko bodo med drugim na vrsti urejanje ceste Dvor–Mačkove in
povezave na Ajdovec ter sanacija plazu na cesti Dvor–Vinkov Vrh.
Prihodnje leto jih čaka tudi priprava projektne dokumentacije za
zamenjavo vodovoda na ulici Dolga vas v Žužemberku, že letos pa so
začeli z izbiro izvajalca in izvedbo prve faze gradnje mrliških vežic v
Velikem Lipju in Šmihelu.

Kot še pravi župan, bodo tudi prihodnje leto nadaljevali tudi s snovanjem
projekta Žužemberške obvoznice, ko jih čaka priprava projektne
dokumentacije za prostorsko umestitev nove prometnice, ki bo
omogočila nadaljnji razvoj žužemberške občine. Gre sicer za naložbo,
ocenjeno na približno 17 milijonov evrov, sredstva zanjo bo prispevala
država, če bo šlo vse po načrtih, pa naj bi Žužemberk obvoznico s
predorom dobil do leta 2023.

(Lin&Nil, d. o. o.)