Veliko dežja in visoke vode

Veliko dežja in visoke vode

-
0 116

Reke: Mirna, Kolpa, Krka in nekateri njeni pritoki v srednjem toku ter Rinža so presegli opozorilni pretok in se razlivajo ob strugah, Ljubljanica se razliva na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav. Pretoki omenjenih rek so se v zgornjem toku že ustalili, čez dan bodo reke v spodnjem toku še naraščale.

Danes in v četrtek se bodo zmerno povečale ojezeritve kraških polj na Notranjskem. Ljubljanica se bo še razlivala na Ljubljanskem barju na območju pogostih poplav, Krka se bo v spodnjem toku razlivala ob strugi prav tako na območjih pogostih poplav. (ARSO)