V&F: Katastrofa v 4 dneh- dobrih 100 mio €?

V&F: Katastrofa v 4 dneh- dobrih 100 mio €?

-
0 126

Zanimivo, še pred dnevi so nekateri odgovorni za ocenjevanje škode po naravnih ujmah v Sloveniji govorili o dobrih 2 milijonih evrov, ki naj bi jih povzročila pozeba in snegolom. Že takrat ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, tej oceni niso verjeli.

In res, zdaj, ko so se očitno že vsi administrativni vrnili s počitnic, je očitno, da je škoda mnogo večja oziroma slednjo ocenjujejo na več kot 20 milijonov evrov. Pa vendar pozeba je v enem tednu udarila štirikrat, na štirih različnih območjih Slovenije.

Svoje je dodal še sredin sneg, ki največ škode naredil v gozdovih in sadovnjakih. Po naših laičnih ocenah bo škoda, ki je nastala v zadnjem tednu letošnjega aprila presegla več deset milijonov evrov, če ne več kot 100 milijonov evrov. Številni ne bodo pridelali ničesar. Prav tako razumemo ljudi, podjetnike, ki se ukvarjajo z omenjenimi dejavnostmi, da vse nastale škode, ne bodo obesili na veliki zvon.