V&F: Pri gradnji daljnovoda moraš imeti evre in še…

V&F: Pri gradnji daljnovoda moraš imeti evre in še…

-
1 845

Na naslovni fotografiji sta res dva delavca bosanskega podjetja, ki delata na dolenjskem daljnovodu in sta brez čelade. In še…nismo mislili na čelado, pač pa na dobro ‘žlahto,’ ki pa ni nujno, da je prava. Ampak ji lahko preprosto rečemo strici.

Ne glede na to, da so nekateri čudni posli uničili marsikaterega gradbinca, pa se v Sloveniji v zadnjih letih dogajajo zanimive oz. prepletene stvari. Npr. avtocesto v Slovenijo gradi bosansko podjetje, električne daljnovode postavlja prav tako bosansko podjetje oz. podjetje iz Republike srbske, sodelujejo tudi hrvaška podjetja. Trg je odprt.

A vseeno se sprašujemo, če morda v Sloveniji nimamo podjetji, ki bi lahko opravljala dela za slovenske naročnike oz. izbrane izvajalce.

Elektro Ljubljana v teh mesecih na območju Dolenjske postavlja električni daljnovod (2X110kV) Bršljin-Gotna vas. Pri tem obsežnem projektu je izvajalec C&G d.o.o. iz Ljubljane. In med podjetji, ki smo jih opazili je tudi ljubljansko podjetje, zagrebško in banjaluško podjetje. Nismo pa opazili dolenjskih podjetji.

Jih nimamo, ali pa so morda pogoji za prijavo na razpis prevelik zalogaj. Ko smo slednje prebrali, nam je kmalu postalo jasno, da se marsikatero slovensko podjetje na takšen razpis težje prijavi, glede na naslednji pogoj:
izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec »Poročilo o finančnem stanju ponudnika«, ki izkazuje, da je ponudnik v poslovnih letih 2013 in 2014 dosegel celotni poslovni prihodek najmanj v višini 4.000.000 EUR (Priloga št. 13);

Vsekakor ne smemo pozabiti tudi na reference oz. projekte, ki jih zahtevajo nekateri naročniki v Sloveniji. Posamezno podjetje mora namreč v zadnjih petih letih predložiti svoje reference oz. projekte, ki jih je izvedlo in sicer v znesku nekaj milijonov evrov. In koliko takšnih podjetji še imamo v Sloveniji? Očitno je nekaj takšnih podjetji še vedno. Neuradno pa imajo nekatera zelo zanimiva ozadja oz. strice, ki poskrbijo, da projektov ne zmanjka.

In če se bo kdaj gradil predor pod Gorjanci, ga bodo zagotovo gradili tujci, saj bodo reference nekaterih slovenskih podjetji zastarale, prav tako ne bo primernega finančnega izkaza.