V&F: Krka se bo umirila, gasilci v akciji

V&F: Krka se bo umirila, gasilci v akciji

-
0 1803

Padavine so k sreči ponehale, vendar vode so še vedno visoke. Zaradi naraslih voda so imeli veliko dela gasilci. Krka v spodnjem toku poplavlja v večjem obsegu in še narašča. Danes dopoldne bo Krka v spodnjem toku še naraščala, poplavljene površine se bodo povečevale. Popoldne se bo njen pretok v Podbočju ustalil pri okoli 380 m3/s. V zgornjem toku Krka in njeni pritoki že upadajo ali imajo ustaljene pretoke. Poplavne površine se bodo na tem delu čez dan začele počasi zmanjševati.

V Kostanjevici na Krki so že začeli z razdeljevanjem protipoplavnih vreč.

Izredne razmere so tudi Nad Mlini, v Novem mestu, kjer je potok Težka voda, ki je bil celo poletje skoraj suh, ob tokratnih nalivih divje narasel in ogroža nekaj hiš. Posredujejo gasilci PDG Šmihel, ki so zaščitili vhode hiš z vrečami peska, slednje so pripeljali gasilci GRC Nm. Vendar voda še narašča. Ne dolgo nazaj so v neposredni bližini zgradili novejši most, s tem pa so se težave ob obilnejših padavinah še povečale. Prav tako naj bi bilo slabo poskrbljeno za čiščenje potočne struge.

Regijski center za obveščanje poroča:

Poplave

19. 9. 2017 ob 18.23 je voda poplavila cestišče v Cerovem Logu, občina Šentjernej. Dežurni delavec komunalnega podjetja je postavil prometno signalizacijo in odmašil obcestni jašek.

19. 9. 2017  ob 19.15 so gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku in PGD Hinje polnili protipoplavne vreče za potrebe ob poplavah v občini Žužemberk.

19. 9. 2017 ob 19.26 so gasilci GRC Novo mesto, PGD Stranska vas in PGD Mali Podljuben v cestni bazi polnili protipoplavne vreče za potrebe ob poplavah v občini Novo mesto.

19. 9. 2017 ob 21.00 je v ulici Nad Miklavžem v Žužemberku voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hinje so izčrpali vodo iz prostorov in ob hiši postavili protipoplavne vreče.

19. 9. 2017 ob 21.05 so gasilci PGD Škocjan zaprli poplavljeni cesti na relacijah Zalog pri Škocjanu—Goriška vas pri Škocjanu in Čučja Mlaka—Zameško.

19. 9. 2017 ob 21.12 je v ulici Nad mlini v Novem mestu naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt  in trgovino. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so ob ogroženih objektih postavili protipoplavne vreče.

19. 9. 2017 ob 22.01 je v ulici Nad mlini v Novem mestu naraščajoča voda ogrožala tri stanovanjske objekte. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so ob ogroženih objektih postavili protipoplavne vreče.

19. 9. 2017 ob 21.44 je naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt v Drami, občina Šentjernej. Gasilci PGD Šentjernej so ob objektu postavili protipoplavne vreče ter v objektu prestavili pohištvo.

19. 9. 2017 ob 21.58 je naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt v Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan. Gasilci PGD Dobrava so v hiši prestavili pohištvo.

20.9.2017 ob 4.50 je voda poplavila cesto Češča vas—Zalog. Delavec cestnega podjetja je postavil ustrezno signalizacijo.

Plazovi, udori, zdrsi, podori zemljin in kamnin

19. 9. 2017 ob 15.19 je v naselju Dvor, občina Žužemberk, plaz ogrožal stanovanjski objekt. Gasilci PGD Dvor so zavarovali območje, izkopali jarke in preusmerili meteorno vodo in plazišče velikosti 40×6 metrov pokrili s folijo. Obveščene so pristojne službe.