V&F: Tržnica je zaprta, odstranili nevarne salonitke

V&F: Tržnica je zaprta, odstranili nevarne salonitke

-
0 349

Na pokritem delu novomeške tržnice na Florjanovem trgu se je začela druga faza rednih vzdrževalnih del. Prve aktivnosti, ki vključujejo menjavo asfaltnih tlakov pri zabojnikih za odpadke ter popravilo stopnic in ometa na opornem zidu na spodnjem delu tržnice

Obsežnejše nadaljevanje del so se začela ta ponedeljek, ko so odstranili nevarno azbestno kritino in danes že začeli pokrivanje z novo kritino. Zaradi varnosti ponudnikov in obiskovalcev tržnica ne obratuje. Celoten poseg prekrivanja strehe bo predvidoma zaključen v četrtek, 18. maja 2017, sledila bodo manjša mizarska, ključavničarska in pleskarska dela.

Celotna druga faza bo vključevala:

·         zidarska dela (zamenjava asfaltnih tlakov pri zabojnikih za odpadke, popravilo dovozov, stopnic in ometa na opornih zidovih),

·         mizarska dela (obijanje z lesenim opažem vseh sten tržnice in hišk, izdelava zakrivnih sten pri kontejnerjih, popravilo obstoječih prodajnih hišk),

·         ključavničarska dela (izdelava kovinskih podkonstrukcij, novih prodajnih miz),

·         pleskarska dela (oplesk zidanih in mavčnih sten, oplesk strešne kovinske konstrukcije),

·         elektro dela (demontaža svetil in montaža novih varčnih led luči s senzorjem, montaža elektro stikal in vtičnic),

·         krovska dela (demontaža stare azbestne kritine in prekritje z novo kritino, odstranjevanje rastlinja iz zidov in žlebov).

V času večjih posegov bo izvedena le zapora dostavne oz. interventne poti, ki poteka ob tržnici, zapore cest ali druge prometne ovire niso načrtovane.

Estetska in funkcionalna prenova obstoječe infrastrukture novomeške tržnice, je, v sodelovanju z ostalimi intenzivnimi procesi za oživitev širšega mestnega jedra, osnova za krepitev ponudbe in obiska te pomembne mestne točke.