V&F: Novomeščani omrežili premierja

V&F: Novomeščani omrežili premierja

-
2 355

Predsednik vlade Miro Cerar je sodeloval v strukturiranem dialogu z mladimi v okviru nacionalne konference »Strukturirani dialog – za družbene spremembe«, ki smo se je udeležili tudi dijaki Ekonomske šole Novo mesto.

Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije sta namreč pripravila nacionalno konferenco strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci, kamor sta na pogovor z mladimi povabila tudi predsednika vlade Cerarja. Pogovarjali so se o zaposlovanju mladih, podjetništvu, vključujoči družbi in mladinskem sektorju.

Na področju podjetnosti in podjetništva med mladimi so dijaki Ekonomske šole Novo mesto že vrsto let zelo aktivni v okviru projektnega in rednega pouka, saj se na tem področju urijo v učnih podjetjih, tekmujejo v podjetništvu in dosegajo odlične rezultate. Izobraževalna programa ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik pri dijakih vzpodbujata podjetniške kompetence in miselnost ter med drugim nudita znanje za samozaposlovanje.

Omenjene kompetence dijaki Ekonomske šole Novo mesto razvijajo tudi na praktičnem usposabljanju z delom v tujini, npr. v Angliji, Nemčiji, na Portugalskem, Kanarskih otokih, Malti preko sodelovanja z Erasmus+. Podjetnih projektov se ravno tako lotevajo dijaki programa medijski tehnik, ki se z medijskim znanjem, foto in video opremo aktivno povezujejo z lokalno in širšo skupnostjo. Podjetnost so pokazali tudi dijaki programa trgovec, ki so zmagali na 39. državnem tekmovanju v tehniki prodaje, ki je potekalo prav na
Ekonomski šoli Novo mesto.

Mladi so tako imeli in izkoristili priložnost, da so povedali predsedniku vlade Republike Slovenije Miru Cerarju, kaj potrebujejo za razvoj in v kakšnem nacionalnem okolju si želijo živeti. Namen obiska predsednika Vlade RS in dialoga z mladimi Slovenije je bil, da si zabeleži ideje mladih in da jih skupaj uresničijo. Kot je med drugim poudaril, mladi ne smejo izgubiti poguma, pač pa morajo iskati ideje in rešitve. Ob tem je poudaril, da je prioritetna naloga vlade povečevanje uspešnosti gospodarstva, saj se prav s tem povečuje
zaposlenost, ena temeljnih nalog vlade pa je ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja, tudi za mlade. Predsednik vlade je še pozval mlade: »Glas mladih mora biti slišan, povezujte se!« Poudaril je, da je vključevanje mladih v politiko zelo pomembno in da imajo mladi za to veliko priložnosti, tudi na dogodkih kakršen je bil tokrat. Premier Miro Cerar je naklonil razumevanje pobudam mladih, ki se spopadajo s težavami, in jih spodbudil k posredovanju konkretnih idej za izboljšanje stanja.

Na konferenci so mladi med drugim prisluhnili tudi Mladinskemu svetu Slovenije, Predstavnikom mladinskih centrov in MSLS, primerom dobrih praks ter strokovnemu predavanju na temo participacije in trendov mladih. Z aktivno udeležbo na Nacionalni konferenci dijaki Ekonomske šole Novo mesto predstavljajo
primer dobre prakse aktivne participacije mladih.

Avtor prispevka: Mreža MaMa s sodelovanjem Ekonomske šole Novo mesto
Fotografije: Tilyen Mucik, Mreža MaMa