V&F: Odgovor MONm o obnovi Straške ceste

V&F: Odgovor MONm o obnovi Straške ceste

-
38 3004

V redakcijo smo prejeli še eno pismo bralca, ki je med drugim namenjeno Mestni občini Novo mesto. Kot veste so konec maja začeli z obnovo Straške ceste v Novem mestu, ki je med drugim ena bolj obremenjenih cest. Bralec meni, da bi lahko dela izvajali učinkoviteje in hitreje. Pismo objavljamo v celoti:

Pišem Vam v upanju, da boste dobili kakšen odgovor, zakaj prenova Straške ceste poteka tako počasi. Za nas, ki se vsakodnevno vozimo po omenjeni cesti, se dela ne premaknejo nikamor. Vsakodnevno stojimo v kolonah. Tako zjutraj kot ob 14. uri. En mesec so potrebovali, do so položili cca 200 m robnika! Dela največ 5 delavcev. Zakaj se to ne naredi hitreje? Kako lahko to občina dovoli? Če bi tako počasi delali na privat gradbišču, bi ga naročnik hitro “nagnal”.

Danes smo si ogledali delovišče in vprašanja bralca naslovili na Mestno občino Novo mesto. Z MO NM so nam posredovali odgovor:

Na odseku Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin poteka kompleksna sanacija, ki
terja obsežna dela v več fazah. Ureditev obsega obnovo celotne infrastrukture pod zemljo, rekonstrukcijo 
dotrajanega vozišča, izgradnjo kolesarske steze, pločnika in javne razsvetljave. Zaradi obsežnosti del je bilo
že ob začetku projekta ocenjeno, da bodo ta potekala okrog pet mesecev, do konca oktobra 2017. 
Po zagotovilih izvajalca sanacija poteka po terminskem planu. 
 
Skupaj z izvajalcem intenzivno delamo tudi na optimizaciji začasnega prometnega režima na tem območju. 
Težava se pojavlja predvsem v prometnih konicah zaradi prepočasne vožnje vozil skozi gradbišča in premikovdelovnih strojev po gradbišču. Zaradi tega se dogaja, da se zelena luč prižge pred izpraznitvijo nasprotne 
strani. Trenutno en cikel traja med 3,5 in 4,5 minutami. Ta cikel je usklajen s stacionarnimi semaforji in 
železniškimi prehodi, promet pa glede na razmere poteka dokaj tekoče. Vseskozi pa si izvajalci tudi s 
pomočjo policistov prizadevajo za čim bolj optimalne nastavitve ciklov. Gradbišče prav tako redno obiskujejo občinski uslužbenci, ki vodijo projekt, in se z izvajalci usklajujejo glede ureditve prometnega režima, 
posredujejo pa jim tudi pripombe in predloge občanov. Ta teden je predvideno polaganje robnikov, v začetku 
naslednjega tedna pa asfaltiranje. Potem zapore med gostilno Čefidelj in uvozom v cono Livada predvidoma ne bo več, ampak se premakne nad uvoz v cono. Ta zapora bo krajša.  Odnosi z javnostmi MONM 
 

Sicer pa je MONM konec majana svoji spletni strani navedla:

Obnovljen odsek Straške ceste bo pomembno prispeval k sklenitvi kolesarskih poti v naši občini. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta v večjem delu povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Poleg obojestranske kolesarske steze je predvidena obnova celotne konstrukcije cestnega ustroja, izgradnja pločnika za pešce, javna razsvetljava in obnova vodovoda. Investicijo v vrednosti 760 tisoč evrov brez DDV bo izvedlo podjetje CGP, dela pa se predvidoma zaključujejo v oktobru 2017.