V&F: Odgovori občine o prenovi tržnice

V&F: Odgovori občine o prenovi tržnice

-
12 1860

Bralci ste nas opozorili na izgled, zdaj menda prenovljene tržnice. Poročali smo o prenovi in kaj vse naj bi storili na tem objektu. A očitno ni vse tako kot so morda nekateri pričakovali. Obiskali smo tržnico, si jo ogledali in se pogovarjali z ljudmi, ki imajo tam najete stojnice. Nekateri za dva tržna dneva v tednu oz. mesečno 8 dni odštejejo okoli 350 evrov. Opozorili so nas na površnost oz. malomarnosti, ki jih ponuja nova podoba tržnice. Menda naj bi samo lesene letvice, meter le teh, stal okoli 2,5 evra. Konstrukcija, ki naj bi jo eden izmed izvajalcev očistil in na novo prebarval, je videti kot da bi to delo opravil nekdo na hitro. Prav tako niso dokončani nekateri zaključni elementi. Še najbolj pa je moteč pod oz. tla, saj kot pravijo trgovci, si na neravnem terenu lomijo koleščke na vozičkih, na katerih prevažajo robo. Številni starejši ljudje pa izgubljajo ravnotežje. Pravijo tudi, da je v vročih dneh neznosna vročina in ko se pripravlja na spremembo vremena iz kanalizacijskih jaškov zaudarja, ob nalivih pa jih zaliva. Tudi čiščenje je prepuščeno njim, pa čeprav naj bi zato skrbel upravljalec, novomeška Komunala.

Moteča je tudi prosojna strešna kritina, ki so jo položili na streho. Nekateri trgovci se pritožujejo, da jim tako bledi tekstil, ki ga prodajajo in da je slednje tudi za zelenjavo nehvaležno. Prostor, kjer naj bi na tržnici prodajali meso oz. mesne izdelke, je prav tako videti nedokončan. V sosednjem prostoru pa prav tako ni umivalnika in še kaj. Prodajalci s tržnice so še povedali, da so že večkrat opozorili odgovorne na nekatere pomanjkljivosti, a so vselej prejeli nadute odgovore. Povedali so nam še, da naj bi eden izmed izvajalcev, ki naj bi skrbel za električno povezavo, najprej položil električne vodniki, šele kasneje pa naj bi naredili načrt.

Več o podobi tržnice, ki naj bi jo delno prenovili in to ne za malo denarja, prilagamo tudi foto in video material.

Vprašanja smo v ponedeljek naslovili na MO Novo mesto. Danes, v sredo, so nam poslali odgovore:

Redna vzdrževalna dela, s katerimi začasno izboljšujemo delovanje mestne tržnice do celovite
prenove, še niso povsem zaključena. Čakamo še nekaj izboljšav in popravkov (med drugim
notranji interier spodnje hiške). Končen znesek vseh opravljenih vzdrževalnih del bomo lahko
podali po zaključku. Izvajalec del v pokritem delu tržnice, ki je bil izbran na javnem razpisu, je
PAM d.o.o., ki je za posamezne sklope angažiral podizvajalce. S tržnico upravlja Komunala
Novo mesto, ki izvaja redno čiščenje vsaj enkrat tedensko in podrobno čiščenje po potrebi.
Generalno čiščenje bo izvedeno po dokončanih vzdrževalnih delih. Ker gre za začasno obnovo
tržnice, bi bila menjava talnih plošč negospodarna, saj so glede na izvedene oglede te dobro
ohranjene. Odnosi z javnostmi MONM
 

V glasilu MO Novo mesto pa so o tržnici zapisali:

V aprilu smo zaradi vse slabšega stanja naše mestne tržnice začeli z začasnimi izboljšavami
dotrajanega objekta in neugledne okolice. Očistili in polepšali smo celoten kompleks, pred tem
pa vzpostavili tudi nov prodajni režim. S tem želimo pridobiti nove ponudnike in na pomembno
mestno točko privabiti čim več kupcev.

Za območje tržnice pridobivamo dokončno veljavno gradbeno dovoljenje za celovito prenovo oz. izgradnjo novega objekta. Potek postopkov pritožb, ki so bile vložene na izdano gradbeno dovoljenje, je negotov, zato je bilo nesmiselno čakati z resnejšim urejanjem te pomembne mestne točke, ki je bila v izjemno slabem stanju. V prvi fazi smo sanirali odprti del, ki je v zadnjih letih izgubil praktično vse prodajalce tekstila, zato so stare stojnice samevale in bile prepuščene vandalizmu in propadanju. Stojnice smo odstranili, celotno površino pa preplastili in popravili linijske granitne robnike. Nekaj obstoječih dreves je bilo poškodovanih,
zanemarjenih in že vrsto let niso napredovala, zato smo jih nadomestili z novimi.

V drugi fazi smo se lotili pokritega dela tržnice. Dela obsegajo menjavo azbestne strehe, popravilo dovozov in stopnic, novo električno napeljavo in razsvetljavo, sanacijo opornih zidov in tlakov ter sanacijo obstoječih kioskov in olepšavo z lesenim opažem. Dela se v celoti zaključujejo v tem mesecu. Verjamemo, da bodo izboljšave naredile tržnico privlačnejšo tako za prodajalce kot kupce ter turiste in druge obiskovalce, ki danes tržnice ne obiskujejo.