V&F: Potoki divjajo v reke, slednje se razlivajo

V&F: Potoki divjajo v reke, slednje se razlivajo

-
0 465

Reka Krka in njeni pritoki ponekod poplavljajo na širšem poplavnem območju. Dolenjska lepotica je tako že pokazala svoj moč in se razliva tudi na Loki v mestu. Številni potoki z Gorjancev imajo polne struge in se še naprej zlivajo v Krko.

Visoka je tudi Težka Voda  Ljubljanica in njeni pritoki na Ljubljanskem barju pa večinoma na območjih pogostih poplav. Na območju pogostih poplav se razlivajo tudi Vipava v zgornjem toku, Nanoščica, Kolpa, Dravinja in reke na območju Grosuplja ter Radenskega polja.

Danes bodo reke na območjih osrednje, južne in vzhodne Slovenije poplavljale predvidoma v območju pogostih poplav, ponekod lahko poplavijo tudi v nekoliko večjem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem bodo ojezerjena. Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo in poplavijo posamezni manjši vodotoki in hudourniki.

(foto&video: Primož Dolenc, DNS)