V&F: Pri nas ni bilo sile, huje na Kočevskem in Ribniškem

V&F: Pri nas ni bilo sile, huje na Kočevskem in Ribniškem

-
0 667

Vetroven ponedeljek in začetek torka, vsaj na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini ni povzročil večjih nevšečnosti. Še največ težav je bilo z izpadi električne energije in podrtimi drevesi. Vsekakor gasilcem in delavcem Elektra dela ni manjkalo. Povsem drugače je bilo na Kočevskem in Ribniškem. Rok Nosan nam je poslal fotografije vetrovnega razdejanja na območju Ribnice.

Poročilo Regijskega centra za obveščanje Novo mesto:

12. 12. 2017 ob 6.02 je na cesti Hinje—Smuka in Prevole—Gradenc, občina Žužemberk, več dreves oviralo promet. Za odstranitev podrtih dreves so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

 

12. 12. 2017 ob 6.12 je na cesti Mali Slatnik—Veliki Slatnik, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo cestni promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

 

12. 12. 2017 ob 7.44 so v naselju Koroška vas, občina Novo mesto, zaradi podrtega telefonskega droga viseli telefonski kabli čez cesto. Na kraju so posredovali delavci podjetja Telekom.

 

12. 12. 2017 ob 8.19 je v naselju Gradac, občina Metlika, podrto drevo na cesti oviralo promet. Delavci Komunale Metlika so ga odstranili.

 

12. 12. 2017 ob 8.32 smo bili obveščeni, da je v vaseh Hinje, Žvirče, Prevole, Ratje, Reber, Lisec in Veliki Lipovec, občina Žužemberk, razkritih več streh na stanovanjskih objektih, gospodarskih objektih, na šoli in na dveh cerkvah. Posredovali so gasilci PGD Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Hinje, Križi, Reber in Šmihel pri Žužemberku.

 

12. 12. 2017 ob 8.42 so na Ragovski ulici v Novem mestu tri smreke ovirale promet. Gasilci GRC Novo mesto so drevesa odstranili.

 

12. 12. 2017 ob 8.48 je v naselju Gorenje Mokro Polje, občina Šentjernej, podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci JDŠ Šentjernej.

 

12. 12. 2017 ob 8.53 je bila v Sodevcih, občina Črnomelj, razkrita streha stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Stari trg in Prelesje.

 

12. 12. 2017 ob 8.56 je v Brdarcih, občina Črnomelj, močan veter prevrnil rastlinjak dolžine okoli 30 metrov. Začasno so ga s folijo prekrili gasilci PGD Dragatuš, Zapudje in Butoraj.

 

12. 12. 2017 ob 8.57 je bil na Trški Gori, občina Novo mesto, podrt električni drog. Obveščeni so bili dežurni Elektro Ljubljana.

 

12. 12. 2017 ob 9.08 je v Stari Bučki v občini Škocjan podrta smreka na cesti ovirala promet. Odstranili so jo gasilci PGD Škocjan in Bučka.

 

12. 12. 2017 ob 9.12 je v Bučki, občina Škocjan, drevo padlo na leseno uto. Odstranili so ga gasilci PGD Škocjan in Bučka.

 

12. 12. 2017 ob 9.37 je bilo v Gorici na Medvedjeku, občina Trebnje, podrto drevo na cesti. Odstranili so ga delavci Komunale Trebnje.

 

12. 12. 2017 ob 10.24 je v Gorenji Brezovici, občina Šentjernej, razkrilo streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentjernej so streho pokrili.

 

12. 12. 2017 ob 11.56 je na cesti Prečna—Brezova reber pri Dvoru v občini Mirna peč podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

 

12. 12. 2017 ob 12.21 je pri Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, podrto drevo na hitri cesti Trebnje—Novo mesto oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

 

12. 12. 2017 ob 14.07 je v naselju Zloganje, občina Škocjan, smreka visela na električnih vodnikih. Obveščeni so bili delavci Elektro Ljubljana.

 

12. 12. 2017 ob 15.54 je bila v Dolenjem Gradišču, občina Šentjernej, delno razkrita streha stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Maharovec so streho pokrili.

 

12. 12. 2017 ob 16.56 je bila v Dolenjem Maharovcu, občina Šentjernej, delno razkrita streha stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Maharovec so streho pokrili.

 

  1. 12. 2017 ob 8.27 je na cesti Novo mesto—Mirna Peč pri naselju Brezje, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

 

  1. 12. 2017 ob 14.20 je na cesti Gumberk—Ratež v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

 

  1. 12. 2017 ob 14.36 je na cesti Petelinjek—Ratež v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

 

  1. 12. 2017 ob 15.01 je bila cesta Ratež—Dolenje Mokro Polje, občina Novo mesto, zaradi  več podrtih dreves zaprta.  Cesto čistijo delavci cestnega podjetja Novo mesto in gasilci PGD Ratež in Mokro Polje.

 

11.12. 2017 ob 15.14 je na cesti Babna Gora—Bič, občina Trebnje, podrto drevo oviralo promet na cesti. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevo razžagal in odstranil.

 

  1. 12. 2017 ob 15.19 je na cesti Dolenjske Toplice—Meniška vas, občina  Dolenjske Toplice,

podrto drevo oviralo promet na cesti. Posredovali so gasilci PGD Dolenjske Toplice in delavci cestnega podjetja Novo mesto.

 

11.12. 2017 ob 15.54 je v Ulici I. brigade VDV, občina Dolenjske Toplice močan veter delno odtrgal obrobo na strehi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so odstranili visečo obrobo na strehi.

 

  1. 12. 2017 ob 17.38 je v naselju Lutrško selo, občina Novo mesto, drevo padlo na električni vodnik. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

 

  1. 12. 2017 ob 17.43 je podrto drevo oviralo promet na cesti Orehovica—Dolenje Mokro Polje, občina Šentjernej. Posredovali so gasilci PGD Orehovica.

 

  1. 12. 2017 17.57 je na cesti Mokronog—Sveti Vrh, občina Mokronog—Trebelno,podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili delavci Komunale Trebnje.

 

  1. 12. 2017 ob 18.00 je na cesti Mokronog—Bruna vas, občina Mokronog—Trebelno, podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja so drevo razžagali in odstranili.

Poročilo Regijskega centra za obveščanje Brežice:

Ob 17.19 je na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, močan veter odkril del ostrešja na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s pomočjo lestve prekrili del poškodovanega ostrešja in zavarovali okolico.

Ob 18.02 je na Zdolski cesti v Krškem podrto drevo oviralo cestni promet. Delavci cestnega podjetja so podrto drevo odstranili.