V&F: Pridobili 645.000 € za večnamensko pot

V&F: Pridobili 645.000 € za večnamensko pot

-
0 1026

Mestna občina Novo mesto nadaljuje z uspešnim črpanjem evropskih in državnih sredstev, saj je s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) prejela odločbo o odobritvi dobrih 645 tisočakov sofinancerskih sredstev za projekt izgradnje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti. Prepotrebna povezava za pešce in kolesarje med Ločno in Žabjo vasjo je v gradnji od začetka jeseni, vrednost celotne investicije znaša 1.248.084,69 evrov, pogodbeni rok za končanje gradbenih del pa se izteče konec maja 2019.

V okviru investicije se gradi večnamensko pot ob desnem robu Levičnikove ceste v smeri proti Žabji vasi, in sicer v dolžini 1,2 kilometra in širini 3 metrov, pločnik ob levem robu glavne ceste v dolžini 110 metrov in večnamensko pot na priključku Ragovo v dolžini 100 metrov. Poleg izgradnje večnamenske poti bo urejen tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste. V sklopu ureditve prečkanja pešcev in kolesarjev na glavni cesti sta predvidena dva prometna otoka – ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok v območju priključka Ragovo.

Omenjeni cestni odsek je sedaj neosvetljen, brez avtobusnih postajališč, pločnikov in kolesarskih površin, z zatravljenimi bankinami in je za kolesarjenje neprimeren, kar pomeni, da je kolesarsko omrežje tu prekinjeno. Projekt tako za kolesarje predstavlja novo povezavo med dvema velikima stanovanjskima in zaposlitvenima središčema – Ločno in Žabjo vasjo ter prispeva pomemben del k sklenitvi novomeškega kolesarskega omrežja, kar je v zadnjih letih ena ključnih prioritet trajnostnega razvoje občine.

Po odločbi SVRK bo 80 odstotkov sofinancerskih sredstev prispeval Evropski kohezijski sklad, preostanek pa država.