V&F: ‘Rastlinjak’ dokončno padel

V&F: ‘Rastlinjak’ dokončno padel

-
6 1197

Grdoba, ki je več let kazila podobo Novega mesta, je dokončno porušena. Kot je znano je kupec stavbe pristal tudi na pogoje, in sicer, da mora objekt porušiti v 90 dneh.

Prav tako bo moral tam urediti tudi začasno rabo zemljišča, lahko tudi parkirišče. Mestna občina je ob prodaji zahtevala še, da kupec v 12 mesecih od nakupa za to območje naroči izdelavo novega OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) in razpiše dvostopenjski arhitekturni natečaj.