V&F: Mačehovsko do ceste v Vel. Brusnicah

V&F: Mačehovsko do ceste v Vel. Brusnicah

-
0 467

Za razliko od Malih Brusnic, kjer imajo razširjeno in s pločniki urejeno cestišče, je cesta od Velikih Brusnic proti Gabrju vsako leto ožja in v izredno slabem stanju.

Domačini so nas opozorili, da je vožnja na tem delu ceste, še posebej v zimskem času, ko vožnja izgleda kot vožnja skozi šivankino uho. Težavo predstavlja škarpa nad potokom, ki je v izredno slabem stanju, letos februarja pa so zaradi zagotavljanja varnosti postavili še opozorilne table, ki so še dodano odvzele nekaj decimetrov ceste.

Domačin še menijo, da gre za sramoten odnos novomeške občine, saj naj bi slednja obljubljala obnovo ceste že 15 let, če ne več. S postavitvijo opozorilnih tabel pa so se odgovorni zavarovali v primeru, če bi kdo z avtom zapeljal v potok, še menijo domačini.