V&F: Skoraj 3/4 kolesarjev krši prometna pravila

V&F: Skoraj 3/4 kolesarjev krši prometna pravila

-
63 1989

Začela se je nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) v sodelovanju s policijo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport s svojimi organi, pridružujejo pa se jim tudi nevladne organizacije. Z akcijo želijo še dodatno pozornost posvetiti kolesarjem, saj ti spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Akcija bo potekala do 28. maja. V času akcije bodo policija in občinska redarstva izvajala poostren nadzor nad kolesarji in tudi vozniki motornih vozil.  Kolesarji so namreč ranljivejši udeleženci v prometu, opazovanje kolesarjev lansko leto pa je razkrilo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila.

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022 so kolesarji ena izmed prioritetnih ciljnih skupin, saj spadajo ti med ranljivejše udeležence v prometu. Po analizi, ki so jo izvedli na AVP, se delež kolesarskega prometa v Sloveniji v zadnjih nekaj letih vztrajno in pomembno povečuje. Tako v primeru urbanega kolesarjenja znotraj naselij, kjer se povečuje tudi število mest, ki ponujajo sistem uporabe in izposoje javnih koles, kot tudi v primeru rekreativnih kolesarjev izven naselij.