V&F: Ti, moja gajbica

V&F: Ti, moja gajbica

-
5 1090

Zima s snegom nam ponuja številne možnosti za športne dejavnosti. In zagotovo ena najmanj priljubljenih in najbolj temperamentnih, vsaj v mestih, je čiščenje in ‘varovanje’ parkirišča. Čas je za lopate in gajbice.

 

 • Ni to tako kot učasih.da so se možakarjo zbral pa skidal sneg.v bloku z 18-imi stanovanji sneg kida ena ženska ko jih ma čez 50 žaloooostnooo

 • Ne bo dolgo tu ostala….

 • Gajbičarji ☺

 • cvichekbrother

  Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5), Stran 6021.
  Varstvo cest in okolja
  113. člen

  (3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano vozišče močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave za ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek material, ga pomazati z mazili ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti.

  (8) Z globo 250€ se kaznuje za prekršek voznik ali druga fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega ali četrtega odstavka tega člena.

 • V kanto z njo